Video về Blockchain này sẽ giúp bạn hiểu được nguồn gốc của Blockchain, Blockchain là gì? Giao dịch Bitcoin hoạt động như thế nào? Blockchain đóng vai trò như thế nào trong mã hóa hash, proof of work và cách thức mà công nghệ Blockchain được sử dụng trong thực tế.

Tin liên quan: