Bài báo này theo sau lời giới thiệu đầu tiên của tôi về những định nghĩa/ thuật ngữ về Amazon EC2 Container Service (ECS). Như chúng ta đã biết, Amazon EC2 Container Service (ECS) là một dịch vụ quản lí chứa khả năng mở rộng khá lớn, hỗ trợ những hộp chứa Docker và cho phép bạn chạy những ứng dụng trên một nhóm những trường hợp EC2 đã được quản lí. Dịch vụ này giúp khách hàng điều hành và quản lí những ứng dụng được phân phối và được Docker hoá. Nó được ra mắt ở buổi xem trước tại AWS vào năm 2014 và ngay bây giờ đã sẵn sàng cho quá trình sản xuất.
Quản lí một nhóm trường hợp, bao gồm trạng thái của EC2 và các hộp chứa thì khá khó khăn, đặc biệt là khi môi trường mở rộng. Có hai yếu tố đặc biệt cần để chạy ứng dụng  hiện đại này trong một nhóm. Bạn phải tiếp cận được với nguồn thông tin chính xác và đúng thời điểm, từ đó mới có thể đưa ra những quyết định mang tính thay thế đối với những hộp chứa, giống như những trường hợp đang có mặt và có sức chứa cần thiết.
Việc thao dõi tình trạng thì ngày càng trở nên khó khăn ( tuy nhiên lại rất quan trọng) vì số trường hợp và hộp chứa thì ngày càng gia tăng thành hàng nghìn, thậm chí là hằng chục nghìn. Amazon ECS từ đó được sinh ra để đáp ứng những yêu cầu trên, và kể cả nhiều hơn. Bạn không cần phải lắp đặt, vận hành hay thay đổi kích thước cơ sở quản lí nhóm. Chỉ với những cuộc gọi đơn giản API, bạn đã hoàn toàn có thể bắt đầu phần mềm đồng thời dừng việc sử dụng các ứng dụng cho phép chứa đồn thời khám phá ra những trạng thái mới của nhóm.
Sáp nhập : EC2, EBS và nhiều hơn.
Bạn có thể sử dụng Amazon EC2 với những dịch vụ AWS khác, tận dụng những tính năng tương tự như là cân bằng tải đàn hồi, EBS Volumes, những nhóm an ninh EC2 và IAM Roles. Những cuộc gọi tới APIs giờ thì đã được lưu trữ vào AWS CloudTrail.
Bảng quản lí
Cùng với AWS CLI và SDK, bây giờ bạn đã có thể sử dụng bảng quản lí Amazon ECS để cho ra mắt, quản lí và giám sát những hộp và nhóm của bạn.
Những khu vực mới
Ngay bây giờ bạn đã có thể sử dụng vùng Châu Á- Thái Bình Dương, hỗ trợ hoàn toàn bốn khu vực khác bao gồm Đông Mỹ ( Bắc Virginia), Tây Mỹ ( Oregon) và EU ( Ireland ).
Những ứng dụng mang tính lâu dài
Trước đây, Amazon ECS bao gồm hai cách để sắp xếp những hộp chứa Docker trong một nhóm. Bạn có thể chạy thử task một lần giống như là những khối công việc sẽ vận hành rồi chấm dứt. Hoặc bạn cũng có thể gửi yêu cầu tới Amazon ECS APIs để rút lại tình trạng thông tin về nhóm và sau đó dùng chúng để cung cấp cho những người lập kế hoạch cấp 3.
Với sản phẩm đã được ra mắt này, bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng Amazon ECS Service Scheduler để giám sát những dịch vụ và các ứng dụng mang tính vận hành lâu dài. Nó còn giúp duy trì sự tiện lợi của ứng dụng cũng như cho phép bạn thay đổi hộp chứa để đáp ứng với yêu cầu về sức chứa. Dưới đây là cụ thể những gì được mô tả :
  • Cân bằng tải : Service Scheduler cho phép bạn phân phối các luồng việc thông qua các hộp chứa bằng cách sử dụng cân bằng tải đàn hồi (ELB). Amazon ECS sẽ tự động đăng kí và tự động xoá tên hộp chứa từ những cân bằng tải có liên quan.
  • Quản lí tình trạng : Service Scheduler cũng tự động phục hồi những hộp chứa có vấn đề ( không đáp ứng được những cuộc kiểm tra trạng thái ELB) hoặc ngừng hoạt động, điều này là để đảm bảo rằng bạn sẽ có được những hộp chứa với tình trạng tốt với số lượng như mong muốn và sẵn sàng để vận hành các ứng dụng.
  • Gia tăng và giảm bớt : Bạn có thể thay đổi số lượng của hộp chứa một cách thủ công nhằm đáp ứng như cầu về sức chứa.
  • Tính năng quản lí tính cập nhập: Bạn có thể cập nhật ứng dụng bằng việc thay đổi định nghĩa hoặc sử dụng một hình ảnh hoàn toàn mới. Người lập kế hoạch sẽ bắt đầu những hộp chứa mới sử dụng định nghĩa này và chấm dứt việc dùng những chiếc hộp ở phiên bản cũ hơn. Điều này sẽ phải đợi kết nối của ELB để dẫn nếu ELB được sử dụng.
Tự soạn kế hoạch cho bạn
Amazon ECS hỗ trợ Scheduler Driver giúp bạn thiết lập kế hoạch cho bản thân mình. Có một Mesos scheduler driver đang có mặt trên github : https://github.com/awslabs/ecs-mesos-scheduler-driver
– TuNA7 – 
Tin liên quan: