Với khóa học “Giới thiệu về AI trong Trung tâm dữ liệu” của Viện Deep Learning NVIDIA, các chuyên gia về IT sẽ có thể đẩy nhanh tiến độ tích hợp AI trong các công trình.

Theo một khảo sát thực hiện bởi Gartner vào năm 2019 về CIO, mức sử dụng AI trong doanh nghiệp đã tăng 270% trong vòng 4 năm qua.

Để duy trì khả năng cạnh tranh trong bối cảnh này, các tổ chức cần nhanh chóng xây dựng các cơ sở hạ tầng cho Trung tâm dữ liệu, bởi quy mô và tính linh hoạt đủ để có thể thực hiện các tác vụ AI đang này một tiến hóa và phát triển.

Và để thực hiện được điều này, cần nhận biết được tầm quan trọng của IT. Cụ thể, ta cần huấn luyện các các chuyên gia IT về cách quản lý trung tâm dữ liệu, tác vụ phát triển (devops), việc tuân thủ điều kiện bản mật, cũng như kiểm soát dữ liệu.

Trong bối cảnh này, Viện Deep Learning NVIDIA đã phát triển một khóa học online, trong đó giới thiệu về AI trong Trung tâm dữ liệu, dành riêng cho các chuyên gia IT. (Độc giả có thể đăng ký khóa học trên trang web của NVIDIA – khóa học sẽ miễn phí tới hết ngày 31/01 khi sử dụng code DLI_IT_BLOG_PROMO.)

Khóa học này sẽ giúp các chuyên giá khám phá về các khái niệm cũng như thuật ngữ có liên quan tới AI, đồng thời cụ thể hóa kiến trúc phần mềm AI, cũng như phổ biến cách lên quy mô cho các tác vụ AI tại trung tâm dữ liệu.

Trong 4 giờ học của khóa, các chuyên gia IT sẽ hiểu được cách mà AI đang biến đổi nền công nghiệp nói chung, cũng như cách để triển khai điện toán GPU gia tốc trong trung tâm dữ liệu nhằm tăng năng lực của tổ chức. Đồng thời, mọi người hoàn thành khóa học sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành, chứng minh cho sự phát triển về chuyên môn của mình.

Khóa học này sẽ phù hợp cho những doanh nghiệp đang muốn khởi đầu với các tài nguyên đúng, cũng như huấn luyện các chuyên gia để hỗ trợ cho nhu cầu của họ. Ở mức cao, khóa học sẽ bao gồm:

  • Điện toán GPU trong Trung tâm Dữ liệu
  • Giới thiệu về AI
  • Giới thiệu về GPU
  • Hệ sinh thái phần mềm GPU
  • Cân nhắc ở cấp Server
  • Cân nhắc ở cấp Rack
  • Cân nhắc ở cấp Trung tâm Dữ liệu

Ngoài ra, viện Deep Learning NVIDIA cũng cung cấp dịch vụ huấn luyện trực tiếp về AI, điện toán gia tốc, và khoa học dữ liệu tăng cường, đồng thời cung cấp các khóa học cho những nhà phát triển, nhà khoa học dữ liệu, sinh viên, cũng như chuyên gia IT về cách triển khai AI trong công trình của họ. Tính tới nay, Viện đã huấn luyện tới hơn 200.000 người.

Khóa học “Giới thiệu về AI trong trung tâm dữ liệu” sẽ miễn phí tới ngày 31/01, khi sử code DLI_IT_BLOG_PROMO.

FPT TechInsight
Theo NVIDIA

Tin liên quan: