Bài viết giới thiệu một số tài liệu hữu ích về các thiết kế Hệ thống Machine Learning trên Facebook, Twitter, Google, Airbnb, Uber, Instagram, Netflix, AWS và Spotify. Đồng thời, đây cũng là một chủ đề khá thú vị, mà thường không được nhắc tới trong các khóa học online.

Twitter

Instagram

Facebook

Uber Eats

Uber

Airbnb

Airbnb Experiences

Linkedin

Google

Netflix

Spotify

Ngoài ra, còn có một số tài liệu cho những quy trình khái quát hơn. Trong đó phải kể tới cuốn sách Khoa học Dữ liệu cho Doanh nghiệp (Data Science for Business), giải thích về  CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining).

Quy trình này bao gồm 6 bước:

  1. Kiến thức Doanh nghiệp (Business Understanding)
  2. Kiến thức Dữ liệu (Data Understanding)
  3. Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation)
  4. Mô hình hóa (Modelling)
  5. Đánh giá (Evaluation)
  6. Triển khai (Deployment)

Còn đây là một quy trình cụ thể hơn về cách ứng dụng CRISP-DM trên AWS.

Facebook cũng có một series video về cách lên cấu trúc Dự án Machine Learning thông qua Facebook Field Guide về Machine Learning.

Facebook field guide về Machine Learning.

Theo Becominghuman.ai

Tin liên quan: