Chúng ta đều biết rằng việc sao lưu (backup) là rất quan trọng, tất nhiên Microsoft đã cung cấp một giải pháp ở mức độ cơ bản cho chức năng sao lưu với OneDrive. Nhưng có thông tin rằng phạm vi chức năng của các bản sao lưu trên đám mây sẽ được mở rộng với Windows 10.

Cải thiện tính năng sao lưu với OneDrive trên phiên bản mới của Windows 10 – FPT TechInsight

Theo như báo cáo của Windows Central, một ảnh chụp màn hình bị rò rỉ của một bản dựng mới của Windows 10 cho thấy tùy chọn bổ sung cho OneDrive về sao lưu không chỉ với các tập tin, mà còn có các thiết lập khác nhau. Trong bản dựng này, các thiết lập cho OneDrive cũng bao gồm một bộ chuyển đổi cho phép người sử dụng sao lưu các cài đặt, ví dụ như cách cài đặt về bố trí màn hình Start, tài khoản hoặc mật khẩu.

Tính năng này, về mặt lý thuyết, sẽ có mặt trên bản dựng xem trước dành cho các cổ đông nội bộ kiểm tra. Mặc dù không có gì đảm bảo rằng ý tưởng đó không bị loại bỏ, giống như trường hợp với các tính năng bị rò rỉ khác. Đây chắc chắn sẽ là một sự bổ sung tiện lợi nếu được duyệt, và người dùng Windows 10 sẽ không phải tìm đến một dịch vụ của bên thứ ba cho việc quản lý mật khẩu nữa.

Hiện vẫn chưa có thông tin chắc chắn về các update mới này, tuy nhiên, chắc chắn một điều là những update trên đều là nhưng điều đáng được chờ tợi trong bản cập nhật Redstone mà hiện nay đang được phát triển.

Source: TechRadar, Window Central. 

Tin liên quan: