Sự kiện Tech In Focus

Tech In Focus

Tech In Focus #2 có gì ‘nóng’

Tiếp nối thành công của seminar đầu tiên, Tech In Focus #2 với chủ đề: "Hiện trạng Big Data và một số lưu ý...

Tin mới

Tin đọc nhiều