Ban Công nghệ FPT tuyển dụng vị trí Sales Admin

Phòng Marketing và Phát triển cộng đồng trực thuộc Ban Công nghệ – Tập đoàn FPT đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí...

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng CTV Truyền thông & Hoạt...

Bộ phận truyền thông Ban Công nghệ FPT (FPT Technology Innovation – FTI) tuyển dụng CTV Truyền thông và Hoạt động cộng đồng, hỗ...

Tập đoàn FPT tuyển dụng Content Marketing Executive

Bộ phận Marketing & Phát triển Cộng đồng Ban Công nghệ - Tập đoàn FPT tuyển dụng Content Marketing Executive. 1. Mô tả công việc ...

Đợt tuyển dụng lớn nhất năm 2019 của Ban công nghệ...

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng nhiều vị trí công việc nhằm phục vụ việc nghiên cứu, phát triển nền tảng trí tuệ nhân...

Phòng Marketing và Phát triển cộng đồng Ban Công nghệ FPT...

Phòng Marketing và Phát triển cộng đồng (Marketing and Community Development), trực thuộc Ban Công nghệ – Tập đoàn FPT đang tìm kiếm ứng...

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng NLP Research Scientist và NLP...

Để phục vụ việc nghiên cứu, phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT.AI với các kỹ thuật, mô hình tiên tiến nhất...

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng nhiều vị trí Software Engineer

Để phục vụ việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ mới, Ban Công nghệ FPT tuyển dụng nhiều vị trí Software...

Ban công nghệ FPT tìm kiếm Business Analyst

Để phục vụ việc nghiên cứu, phát triển dự án FPT.AI; Ban Công nghệ FPT đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Business Analyst. 1....

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng chuyên gia thiết kế trải...

Ban Công nghệ Tập đoàn FPT (FTI) mong muốn tìm kiếm các chuyên gia thiết kế trải nghiệm người dùng nhiệt huyết và đam mê...