Ban Công nghệ FPT tuyển dụng NLP Research Scientist và NLP...

Để phục vụ việc nghiên cứu, phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT.AI với các kỹ thuật, mô hình tiên tiến nhất...

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng nhiều vị trí Software Engineer

Để phục vụ việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ mới, Ban Công nghệ FPT tuyển dụng nhiều vị trí Software...

Ban công nghệ FPT tìm kiếm Business Analyst

Để phục vụ việc nghiên cứu, phát triển dự án FPT.AI; Ban Công nghệ FPT đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Business Analyst. 1....

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng chuyên gia thiết kế trải...

Ban Công nghệ Tập đoàn FPT (FTI) mong muốn tìm kiếm các chuyên gia thiết kế trải nghiệm người dùng nhiệt huyết và đam mê...

Ban công nghệ FPT tuyển dụng vị trí Senior Automation Tester

Ban Công nghệ tập đoàn FPT tuyển dụng Senior Automation Tester, làm việc trong dự án FPT.AI. 1. Mô tả công việc Tham gia quá...

Ban Công nghệ FPT tìm kiếm 2 kỹ sư phần mềm...

Nằm trong lộ trình phát triển dự án FPT.AI Speech – Dự án hỗ trợ tự động nhận dạng giọng nói Tiếng Việt và...

Ban công nghệ FPT tuyển dụng 2 tiến sĩ, 3 kĩ...

Với tầm nhìn đầu tư nghiên cứu, giải quyết các bài toán về Thị giác máy tính (Computer Vision), nằm trong lộ trình phát...

Tuyển dụng Knowledge Scientist

Ban Công nghệ tập đoàn FPT tuyển dụng Knowledge Scientist, làm việc trong dự án FPT.AI 1. Số lượng: 1 người 2. Mô tả công việc: Xây...

Tuyển dụng Vision Engineer

Ban Công nghệ tập đoàn FPT tuyển dụng Vision Engineer, làm việc trong dự án FPT.AI. 1. Số lượng: 01 người 2. Mô tả công việc Lập trình,...