Học tập thích ứng (Adaptive Learning) là một quá trình đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả, song lại đang dần thay đổi với sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning – ML).

Kỷ nguyên mới của học tập thích ứng trong giáo dục hệ K-12 đang mang lại thêm lựa chọn cho giáo dục. Chính vì vậy, các CIO trong giáo dục hệ K-12 cần chuẩn bị cho những ảnh hưởng của phương pháp này, cũng như hiểu được ý nghĩa của việc tích hợp phương pháp.

Tài liệu đưa ra những phân tích, ảnh hưởng cũng như những khuyến nghị trong quá trình lên kế hoạch về đổi mới môi trường học hệ K-12.

Nhà phân tích: Kelly Calhoun Williams

Xem thêm tài liệu tại ĐÂY.

Tin liên quan: