ClonAR: Hệ thống chỉnh sửa mô hình trong môi trường thực tế ảo tăng cường

107

Một trong các vấn đề lớn nhất của đồ hoạ toàn thể trong môi trường thực tế ảo tăng cường là hỗ trợ sự phát sáng của vật thể ảo phải tương tự như ánh sáng môi trường bên ngoài. Vấn đề đó càng khó hơn với giới hạn xử lí của card đồ hoạ của thiêt bị di động. Bài báo tạo ra hiệu ứng đồ hoạ với độ xác thực cao cho môi trường thực tế ảo tăng cường cho thiết bị di động. 

Giới thiệu chung

Hệ thống ClonAR cho phép người dùng nhanh chóng copy và sửa chữa vật thật trong môi trường thực tế tăng cường. Đầu tiên, vật thật được chụp lại dùng hệ thống KinectFusion. Tiếp theo, người dùng sửa chữa mô hình vừa chụp trong môi trường lực tương tác và thực tế ảo tăng cường. Hệ thống ClonAR không sử dụng cách biểu diễn mô hình 3D thông thường như các đa giác mà sử dụng mảng khoảng cách (Signed Distance Fields) dựa vào kết quả từ KinectFusion. Hệ thống ClonAR dựng hình trực tiếp từ mảng khoảng cách cho cả phần đồ hoạ và cảm nhận lực. Ngoài ra, hệ thống ClonAR còn mô phỏng cảm ứng lực trực tiếp từ mảng khoảng cách. Cách xử lí này giúp mô phỏng lực nhanh hơn và dễ dàng hơn từ cách mô phỏng từ đa giác. Dựng hình đồ hoạ dùng phương pháp dựng hình mô phỏng theo các tia, có thể tạo lên các hiệu ứng đồ hoạ như đổ bóng mềm và đổ bóng trong không gian màn hình.

Phướng pháp chiếu sáng tổng thể cho thực tế ảo tăng cường trên các thiết bị di động

Mục đích của bài bào là tạo ra hiệu ứng đồ hoạ với độ xác thực cao cho môi trường thực tế ảo tăng cường cho thiết bị di động. Một trong các vấn đề lớn nhất của đồ hoạ toàn thể trong môi trường thực tế ảo tăng cường là hỗ trợ sự phát sáng của vật thể ảo phải tương tự như ánh sáng môi trường bên ngoài. Vấn đề đó càng khó hơn với giới hạn xử lí của card đồ hoạ của thiêt bị di động.

Phương pháp mới được áp dụng với các đặc điểm chính sau:

1. Trong khi các phương pháp dựa vào phương pháp tạo điểm ảnh truyền thông, phương pháp mới dựa trên dò tia (ray tracing)

2. Phương pháp mới dựa trên dựng hình chia sẻ để khác phục giới hạn xử lí của thiêt bị di động.

3. Phương pháp tạo nguồn sáng từ bức ảnh toàn thể để mô phỏng ánh sáng của môi trường thực tế.

Kết quả ban đầu tương đối khả quan, kết quả đồ hoạ được dựng lên tương đương với vật thật trong môi trường thực tế ảo tăng cường. Tuy nhiên, để đánh giá mức độ hiệu quả của phương pháp, chúng tôi cần đánh giá dựa trên thí nghiệm thực tế với sự tham gia của người dung. Ngoài ra, mức độ đánh đổi giữa độ trễ của đồ hoạ khi được dựng hình qua hệ thống chia sẻ và chất lượng của đồ hoạ cũng được xem xét cẩn thận.

Xem thêm tài liệu tại: https://www.magicvisionlab.com/pub/csongei_ismar12/paper.pdf

Dịch giả: Hoàng Danh Liêm

Tin liên quan:
  • 23
    Shares