Trong 50 năm nữa, trí tuệ nhân tạo và học máy được dự đoán là sẽ mạnh hơn hẳn hiện nay, công nghệ sẽ thay thế lao động của con người. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho Giáo dục đại học là phải thay đổi quá trình đào tạo để sinh viên ra trường có thể đối đầu với những thách thức này. Nhận thức được điều này, trong năm 2018 trường Đại học FPT sẽ bổ sung chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành Kỹ thuật phần mềm, với muốn xây dựng đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin (CNTT) chất lượng cao, nâng cao giá trị gia tăng cũng như làm chủ công nghệ của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam.

Tại Đại học FPT, ngành Kỹ thuật phần mềm được thiết kế tích hợp cân bằng giữa kiến thức nền tảng với công nghệ, kỹ thuật mới. Theo đó, ngành Kỹ thuật phần mềm của Đại học FPT không chỉ bao gồm các kiến thức về khoa học cơ bản của nhóm ngành CNTT mà còn đào tạo đầy đủ về quy trình phát triển phần mềm: phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm cũng như các ứng dụng CNTT; cân bằng giữa lý thuyết với ứng dụng và thực hành (thời gian học lý thuyết chiếm chỉ tối đa một nửa thời gian của hầu hết các môn học). Sinh viên FPT có tối thiểu 1 học kỳ được học tập và đào tạo thực tế tại các công ty phầm mềm nổi tiếng trong và ngoài nước, cơ hội học hỏi từ các chuyên gia trong ngành, định hướng mục tiêu nghề nghiệp và học tập ở giai đoạn sau.

Tiếp theo, trong giai đoạn học chuyên sâu, sinh viên có thể lựa chọn một trong 4 chuyên ngành hẹp để theo học và làm đồ án tốt nghiệp bao gồm: Hệ thống nhúng; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo (AI) và Kỹ sư cầu nối Nhật Bản. Đây là hướng đi mới được xây dựng và triển khai từ năm 2018, đáp ứng sự phát triển nhanh của AI trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại diện Đại học FPT cho biết, với chương trình đào tạo chuyên sâu về AI, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về nghiên cứu và các nền tảng ứng dụng Công nghệ thông tin như Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn và Điện toán đám mây. Các học phần giúp sinh viên có kiến thức cũng như kỹ năng để ứng dụng các công nghệ mới vào xây dựng, triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin tiên tiến vào thực tế.

Nam Phong

Tin liên quan:
  • 4
    Shares