Theo một số nhà phân tích của Gartner CIO tại Hội nghị chuyên đề của năm nay ghi nhận, đánh giá máy chủ đang điều khiển tầm nhìn hạt vào mã COBOL và các hiện vật ứng dụng lỗi thời (Legacy Application) khác thường là sự khác biệt giữa thành công hay thất bại của dự án. Tuy nhiên, với nhiều ứng dụng mang tính di sản thì một số tài liệu vẫn còn.
Những dự án hiện đại hoá đã gây áp lực cho ngành công nghệ thông tin. Một số vấn đề nhất định mà Mainframe Assessment đã giải quyết bao gồm :
  • Xác định và lập hồ sơ về các trường hợp kĩ thuật;
  • Xác định và lập hồ sơ doanh nghiệp một cách có hệ thống;
  • Hỗ trợ chuẩn bị kịch bản thử nghiệm và kịch bản;
  • Xác định và loại bỏ các mã chết.
Trong khi ba cái đầu tiên khá là rõ ràng thì cái cuối cùng thực sự rất quan trọng. Gần đây, chúng ta đang có liên quan tới một dự án mà 70% của mã COBOL di sản hoàn toàn không được sử dụng. Nếu nỗ lực hiện đại hoá mà không đi kèm với viêc nghiên cứu thì sẽ tiêu tốn gấp đôi thời gian cần thiết để tìm ra các lỗi sai sót trong việc kiểm tra.
Dữ liệu và các báo cáo được thu thập ở Modern Systems Portfolio Analysis engagement đã làm giảm những rủi ro bằng cách đảm bảo tất cả những ứng dụng kĩ thuật sẽ được ghi lại và được trình bày. Công việc này sẽ chính xác, tự động và tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền của, đồng thời đảm bảo không có yêu cầu quan trọng hoặc chức năng nào bị loại ra khỏi mục tiêu ban đầu. Dữ liệu này cũng có tác động tới việc kiểm tra hồi quy, làm cho nó trở nên chính xác và có hiệu quả bằng cách tiết kiệm thời gian.
Để hỗ trợ việc kiểm kê hệ thống di sản và giai đoạn phân tích, chúng tôi đã tạo ra một công cụ phù hợp để phân tích chương trình Cobol. Khi ứng dụng công cụ này, chúng ra có thể phát hiện ra tính tương tác và sự phụ thuộc (COPY books, Tables)
Dưới đây là màn hình của bản báo cáo sau khi được phân tích xong :
Nguồn: http://modernsystems.com/mainframe-assessment-reduces-modernization-risk/
– HaiPT2 – 
Tin liên quan: