Nghiên cứu này đề ra một kiến trúc mới, cho phép ẩn danh các khuôn mặt xuất hiện trên ảnh một cách tự động, trong khi vẫn giữ nguyên các phân phối dữ liệu gốc. Công trình này sẽ đảm bảo tính bảo mật hoàn toàn của mọi gương mặt xuất hiện trong ảnh, thông qua việc tổng hợp hình ảnh sử dụng các thông tin bảo mật tuyệt đối.

Mô hình của nghiên cứu sẽ sử dụng một mạng sinh đối kháng, cho phép tổng hợp hình ảnh dựa trên tư thế và hình nền của ảnh gốc. Sau đó, những thông tin có điều kiện sẽ được sử dụng để tạo ra những gương mặt chân thực, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh gốc. Ngoài ra, nghiên cứu cũng sẽ cung cấp một bộ dữ liệu đa dạng về gương mặt người, với các biểu cảm khác biệt, bị che kín, cũng như rất nhiều nền ảnh khác nhau. Song song với đó là các dữ liệu thử nghiệm về khả năng ẩn danh khuôn mặt của mô hình, trong khi vẫn giữ phân phối dữ liệu gốc, từ đó đảm bảo tính khả dụng của các dữ liệu này khi sử dụng trong huấn luyện các mô hình deep learning. Thông qua tham khảo, hiện tại chưa xuất hiện bất cứ giải pháp nào có hiệu quả tương tự trong việc ẩn danh khuôn mặt, mà vẫn đảm bảo tính thật của hình ảnh.

Xem thêm tại ĐÂY.

Tin liên quan: