Dự án xếp hạng cán bộ công nghệ FPT năm 2020 chính thức được khởi động với nhiều điểm mới, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của các chuyên gia công nghệ đối với sự phát triển chung của Tập đoàn FPT.

Năm 2020 là năm thứ 8 FPT thực hiện dự án xếp hạng cán bộ công nghệ. Đây là hoạt động thường niên nhằm thu hút và khuyến khích các chuyên gia công nghệ tham gia hoạt động chung của Tập đoàn. Bên cạnh đó, dự án này còn thể hiện sự ghi nhận của Tập đoàn dành cho những đóng góp to lớn của các chuyên gia công nghệ đối với sự phát triển chung của FPT; hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ Cán bộ công nghệ chất lượng, cùng đóng góp trí tuệ và tài năng để sáng tạo, phát triển, nâng tầm công nghệ của FPT và Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Việc xếp hạng còn nhằm mang đến những quyền lợi và điều kiện làm việc, phát triển tương xứng cho những chuyên gia công nghệ tại FPT.

Dự án gồm 4 vòng chọn lọc với một số thay đổi so với những năm trước. Cụ thể:

Tại vòng 1, các cán bộ công nghệ sẽ gửi hồ sơ tới cán bộ nhân sự phụ trách tại đơn vị mình để tổng hợp. Thời gian nhận hồ sơ có hạn cuối là ngày 28/09/2020. Căn cứ vào hồ sơ của cán bộ và bảng tiêu chí xếp hạng, lãnh đạo đơn vị làm việc cùng nhân sự đơn vị để đề cử mới/nâng hạng/giữ nguyên hạng cán bộ công nghệ đơn vị mình.

Vòng 2 là xét duyệt cấp công ty thành viên. Sau vòng hồ sơ và đề cử cấp đơn vị, Ban Công nghệ và Nhân sự công ty thành viên sẽ xem xét lại danh sách đề cử kèm duyệt CV. Sau vòng xét duyệt cấp công ty thành viên, hồ sơ của các cán bộ được chọn sẽ được chuyển lên Hội đồng công nghệ FPT và Ban Nhân sự FPT.

Khác biệt với các năm trước, hồ sơ của cán bộ sẽ được kiểm tra chéo trước khi phỏng vấn với Hội đồng công nghệ. Năm nay, tại vòng này, cán bộ sẽ trải qua 2 vòng phỏng vấn, vòng 1 do cán bộ công nghệ cấp 4, 5 phỏng vấn trước khi đến với vòng 2 do Hội đồng công nghệ FPT phỏng vấn.

Trong vòng 4, CEO Tập đoàn và CEO các công ty thành viên cùng duyệt danh sách chốt cuối cùng. Kết quả xếp hạng cán bộ công nghệ FPT năm 2019 sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí bao gồm: Học vấn (bằng cấp, chứng chỉ công nghệ), Ngoại ngữ, Kinh nghiệm làm về công nghệ, Kinh nghiệm làm với chức danh công nghệ, Mức độ quan trọng đối với tổ chức, Thành tích/Thành tựu công nghệ đạt được, Đóng góp cho cộng đồng, Hiểu biết về ngành CNTT, Khả năng làm việc với khách hàng, đối tác. Đặc biệt hội đồng xét chức danh sẽ rà soát việc nâng/hạ cấp các cán bộ công nghệ đã phong.

Dự kiến Lễ vinh danh cán bộ công nghệ năm 2020 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 năm nay hoặc khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

Bắt đầu từ năm 2013, FPT tổ chức xếp hạng cán bộ công nghệ theo định hướng đưa FPT trở thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu cũng như nằm trong lộ trình xây dựng đội ngũ cán bộ công nghệ chất lượng. Con người chính là nhân tố then chốt, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh công nghệ phát triển. Tại FPT, vai trò con người, đặc biệt là vai trò của đội ngũ chuyên gia công nghệ lại càng giữ vị trí huyết mạch khi FPT đang hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn toàn cầu hàng đầu về dịch vụ thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

CBCN FPT 2018 cùng hát những bài hát STCo quen thuộc, đậm chất FPT trong ngày lễ vinh danh.

Cấu trúc chức danh năm nay giữ nguyên về nội dung, bao gồm 5 chức danh:

1. Quản lý sản phẩm (Product manager): Chịu trách nhiệm chính xây dựng và hoàn thiện sản phẩm công nghệ. Dựa trên phân tích, phán đoán nhu cầu của thị trường hiện tại và tương lai, khả năng đáp ứng của công nghệ, mức độ ưu tiên để xây dựng lộ trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm công nghệ theo thời gian. Đảm bảo ngân sách và nguồn lực để điều phối trong quá trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm. Kiểm soát toàn bộ các công đoạn phát triển sản phẩm từ thiết kế, xây dựng, kiểm tra và thử nghiệm trên thực tế để hoàn thiện sản phẩm đáp ứng đúng các yêu cầu của thị trường.

2. Kiến trúc sư hệ thống (Architect): Là người xây dựng kiến trúc tổng thể của các hệ thống, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin. Am hiểu cả nhu cầu của khách hàng, khả năng đáp ứng tốt nhất của công nghệ, khả năng mở rộng, phát triển hệ thống trong tương lai. Biết cách kết hợp kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ để đảm bảo hệ thống, sản phẩm có thể hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, mọi tinh huống mà thị trường yêu cầu.

3. Chuyên gia công nghệ (Specialist): Hiểu biết rất sâu về một công nghệ đặc thù, một ngôn ngữ lập trình, sản phẩm công nghệ phổ biến, giải pháp công nghệ hay nền tảng kỹ thuật để xây dựng các công nghệ, sản phẩm mới… Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, chuyển giao phương án kỹ thuật cho các tính năng quan trọng của sản phẩm, giải pháp công nghệ. Là lực lượng nòng cốt trong quá trình thiết kế, phát triển, kiểm tra, chỉnh sửa, tích hợp, triển khai các sản phẩm, giải pháp cho khách hàng.

4. Tư vấn nghiệp vụ (Business consultant): Chuyên gia trong một số domains nhất định. Tìm kiếm, phát hiện các cơ hội kinh doanh dựa trên việc ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ; thu thập, nghiên cứu, phân tích, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá và kết luận về các yêu cầu của khách hàng. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng các quy trình tác nghiệp mới, đảm bảo các tính năng của giải pháp, sản phẩm khi đưa vào hoạt động đáp ứng được đúng yêu cầu của khách hàng.

5. Tư vấn kỹ thuật (Technical solution): Làm việc trực tiếp với khách hàng, nắm bắt, hiểu biết sâu sắc các vấn đề của khách hàng, trên cơ sở các giải pháp, sản phẩm công nghệ đang có để đề xuất phương án phù hợp nhất. Hỗ trợ kỹ thuật cho việc bán hàng, đấu thầu, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức triển khai, tích hợp, bàn giao, hỗ trợ sau triển khai các giải pháp, sản phẩm công nghệ theo nội dung hợp đồng cụ thể, đảm bảo hệ thống sau khi hoàn thành triển khai đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp tại Lễ Vinh danh Cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn năm 2019:

Thảo Chi

Tin liên quan: