FPT đặt tham vọng sẽ tập hợp trí tuệ của cộng đồng, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ thành công, từ đó xây dựng hệ sinh thái công nghệ lớn mạnh.
Công nghệ tiếp tục là mái chèo đưa FPT đến bờ tăng trưởng. Công nghệ càng trở nên quan trọng trong bối cảnh FPT quyết định Số hóa để tăng trưởng (Digital Innovation for Growth). Theo đó, hoạt động công nghệ của FPT không chỉ dừng ở việc đưa ra các sản phẩm, dịch vụ mới mà sẽ cùng với kinh doanh giải bài toán phát triển của tập đoàn.
Giám đốc Công nghệ FPT Lê Hồng Việt tin rằng công nghệ sẽ đi vào thực tiễn bằng việc ứng dụng năng lực về dữ liệu lớn (Analytics) vào hoạt động kinh doanh. Hiện tại, Analytics – một trong 4 làn sóng của cuộc cách mạng SMAC (Sercurity, Mobile, Analytics, Cloud)  và IoT (Internet of Things) – đang được Ban Công nghệ và các công ty FPT Retail, FPT Online, FPT Telecom, FPT Education đẩy mạnh.
Người đứng đầu hoạt động công nghệ của FPT cho biết, trong năm 2016, tập đoàn sẽ có những chương trình R&D tập trung vào mảng phân tích, xử lý dữ liệu lớn (Analytics). Việc này sẽ có sức ảnh hưởng sâu rộng đối với các công ty thành viên liên quan đến mảng khách hàng đại chúng.
Các mảng ghép khác của S.M.A.C là Bảo mật, Di động và Điện toán đám mây đang được FPT Software, FPT IS, FPT Telecom tiếp tục triển khai. Đặc biệt, trong năm 2015, FPT bước đầu thành công trong lĩnh vực bảo mật khi ra mắt sản phẩm phát hiện nguy cơ về bảo mật Cyradar. Sản phẩm với khả năng ngăn ngừa, đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp, quốc gia, vùng lãnh thổ rộng lớn đang được hoàn thiện và kỳ vọng sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2016.
Điểm nhấn của năm 2016, theo anh Việt, là việc xây dựng phòng thí nghiệm (Lab) cho IoT (Internet of Things). Phòng Lab IoT sẽ được mở với trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo các cán bộ công nghệ được đáp ứng các điều kiện cần để phát huy sự sáng tạo, năng lực nghiên cứu. Bên cạnh đó là chương trình Robotic – một phần của IoT – sẽ tập trung vào việc tự động hóa các khâu.
Việc chia sẻ thông tin, xây dựng cộng đồng công nghệ mạnh trong nội bộ FPT tiếp tục được Ban Công nghệ chú trọng trong năm nay. CTO thứ hai của FPT khẳng định: “Thông tin sẽ được thông suốt trong toàn tập đoàn qua các seminar, trang tin công nghệ FPT với các chia sẻ chuyên sâu về kỹ thuật. Việc xây dựng cộng đồng công nghệ sẽ được phát triển bằng cả hai hình thức offline và online”.
Theo đó, dự kiến trong quý II, trang tin công nghệ của FPT sẽ được ra mắt, với kỳ vọng là nơi để các chuyên gia cùng chia sẻ, thảo luận về xu hướng công nghệ trên thế giới và ứng dụng nó trong tập đoàn.
Không chỉ kết nối bên trong, năm nay, hoạt động công nghệ của FPT sẽ được mở rộng ra bên ngoài bằng việc thực hiện dự án One FPT về công nghệ. Cụ thể, Ban Công nghệ Ban Công nghệ tiếp tục phối hợp với Ban Truyền thông FPT, đưa cuộc thi SMAC Challenge tới các trường và trở thành chương trình hoạt động của trường. Các đề tài được thiết kế sát với những mảng nghiên cứu về IoT hiện đang được FPT triển khai.
“Dự án Open FPT thể hiện tham vọng của tập đoàn trong việc tập hợp trí tuệ của cộng đồng, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ thành công, từ đó xây dựng hệ sinh thái công nghệ lớn mạnh. Cụ thể, tập đoàn sẽ giới thiệu những nghiên cứu R&D và hệ thống mà FPT đang thực hiện tới cộng đồng những người làm công nghệ”, anh Việt nói và hy vọng “Open FPT sẽ đặt nền móng ban đầu cho cộng đồng”.
Bởi theo anh, xu thế hiện tại là không có công ty nào thành công dựa trên năng lực của riêng họ mà phải tạo ra hệ sinh thái công nghệ (eco-system). Hệ sinh thái phát triển thì công ty sẽ lớn mạnh theo.

Phương Liên

Tin liên quan: