Ruby on Rails là gì?

Ruby on Rails (hay gọi tắt là Rails) là một Web Framework của ngôn ngữ Ruby được ra đời bởi David Heinemeier Hansson, Rails được xây dựng để hỗ trợ các lập trình viên việc phát triển các phần mềm web một cách nhanh nhất có thể.

Rails framework được tạo ra như là một câu trả lời đối với các web frameworks khác như J2EE, .NET. Để quá trình phát triển phần mềm diễn ra nhanh hơn, Rails sử dụng các quy ước triệt để và đảm nhận xử lý rất nhiều task khiến người lập trình viên không phải bận tâm về nó nữa như: mail management, object-database mappers, file structures, code generation… đây chính là hai đặc điểm nổi bật nhất của Rails, điều này không chỉ giúp các lập trình viên viết code ít hơn, phát triển ứng dụng nhanh hơn mà còn làm ứng dụng dễ hiểu và dễ bảo trì hơn.

Giống như đa số các Web framework khác Rails sử dụng mẫu kiến trúc Model–View– Controller (MVC) để tăng cường khả năng bảo trì và phát triển của ứng dụng.

Sau đây là một số tài liệu không nên bỏ qua:

1. Agile Web Development with Rails 4

Tác giả: Sam RubyDave Thomas và DHH

Nội dung: Hiểu cách kết hợp các framework với nhau.

Tham khảo thêm tại: https://www.amazon.com/Agile-Development-Rails-Pragmatic-Programmers/dp/1937785564http://slimshare.com/file/5b584961ae2aeb674d11dd74

2. Ruby on Rails Tutorial

Tác giả: Michael Hartl

Nội dung: Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về cách xây dựng một ứng dụng mạng xã hội như Twitter.

Tham khảo thêm tại: https://www.amazon.com/Ruby-Rails-Tutorial-Addison-Wesley-Professional/dp/0321832051http://slimshare.com/file/5b58498dae2aeb5ca42b8a92

3. Crafting Rails 4 Applications

Tác giả: José Valim

Nội dung: Tổng hợp các phương pháp hay nhất được sử dụng khi xây dựng các dự án phức tạp hơn.

Tham khảo thêm tại: https://www.amazon.com/Crafting-Rails-Applications-Practices-Development/dp/1937785556 

4. Reliably Deploying Rails Applications

Tác giả: Ben Dixon

Nội dung: Một framework hoạt động mạnh mẽ với máy chủ cùng Chef và Capistrano.

Tham khảo thêm tạihttp://slimshare.com/file/5b584a47ae2aeb2ee721e52f

5. Rails 4 Test Prescriptions

Tác giả: Noel Rappin

Nội dung: Hướng dẫn bạn về cách test có thể giúp bạn thiết kế và viết các ứng dụng Rails tốt hơn.

Tham khảo thêm tại: https://www.amazon.com/Rails-Test-Prescriptions-Healthy-Codebase/dp/1941222196

6. Everyday Rails Testing with RSpec

Tác giả: Aaron Sumner

Nội dung: Giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh về quá trình xây dựng một ứng dụng thực tế.

Tham khảo thêm tại: https://www.amazon.com/Everyday-Rails-Testing-RSpec-test-driven-ebook/dp/B077S8QCG2

7. Multitenancy with Rails

Tác giả: Ryan Bigg

Nội dung: Dạy cho bạn những thủ thuật gọn gàng về Ruby on Rails và PostgreSQL khi bạn xây dựng một ứng dụng multi-tenanted, ứng dụng Ruby on Rails.

Tham khảo thêm tại: https://www.amazon.com/Multitenancy-Rails-Ryan-Bigg-ebook/dp/B013N0SV72

8. Rails, Angular, Postgres, Bootstrap

Tác giả: David Bryant Copeland

Nội dung: Hướng dẫn phát triển full-stack để tạo các ứng dụng có hiệu suất cao, thiết thực.

Tham khảo thêm tại: https://www.amazon.com/Rails-Angular-Postgres-Bootstrap-Development/dp/1680501267

Nguồn: TechTalk

Tin liên quan:
  • 50
    Shares