Vừa qua, hợp đồng “Cung cấp xây dựng Hệ thống và Phân tích dữ liệu lớn” giữa FPT Information System (FPT IS) và ngân hàng TPBank đã được ký kết, đây là hợp đồng đầu tiên về Big Data cho các ngân hàng tại Việt Nam.

FPT IS ký hợp đồng đầu tiên về tư vấn và phân tích Big Data với TPBank.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tất cả các quốc gia. Một trong những công nghệ quan trọng phải được kể đến là Big Data Analyst. Phân tích dữ liệu lớn sẽ là yếu tố cốt lõi để sử dụng và phát triển Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước cuộc cạnh tranh Big Data, FPT IS tiến hành cung cấp giải pháp nền tảng phát triển các bài toán xử lý dữ liệu lớn, xây dựng nền tảng quy trình cho việc phát triển các mô hình học máy, phân tích dữ liệu chuyên sâu, lưu trữ các dạng dữ liệu hiện có của khách hàng.

Vừa qua, hợp đồng “Cung cấp xây dựng Hệ thống và Phân tích dữ liệu lớn” đã được ký với ngân hàng TPBank, đây là hợp đồng đầu tiên về Big Data cho các ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm các cấu phần chính:

  • Kho dữ liệu Data Lake được xây dựng dựa trên nền tảng mở Hortonworks Data Platform (HDP) – Lưu trữ dữ liệu lớn, từ nhiều nguồn, bao gồm các nhóm dữ liệu thô và phi cấu trúc;
  • Nền tảng xây dựng mô hình học máy Watson Studio Local, kết hợp thiết bị IBM Integrated Analytics System (IIAS) tối ưu cho việc phân tích dữ liệu với tốc độ cao, giảm thời gian huấn luyện mô hình.

Bên cạnh đó, hợp đồng cũng sẽ triển khai Business Case “Dự báo khả năng khách hàng rời bỏ sản phẩm/dịch vụ” – Customer Churn thực hiện thu thập các thông tin về khách hàng của TPBank, xây dựng mô hình học máy dự báo khả năng khách hàng rời bỏ dịch vụ bằng cách:

  • Sử dụng các kết quả đầu ra của mô hình để giải thích các lý do dẫn đến khách hàng dừng dịch vụ;
  • Chấm điểm khách hàng cơ sở cho phép lựa chọn khách hàng có khuynh hướng cao, cùng với các tiêu chí mục tiêu.

Khi hệ thống đi vào hoạt động sẽ tiến hành các tìm kiếm thông minh Smart search, thực hiện trích xuất dữ liệu từ nhiều dạng văn bản, cho phép người dùng Word/PDF/XLS, cho phép người dùng khối thẩm định tín dụng khả năng tìm kiếm nội dung, tạo bước đột phá trong công tác thẩm định.

Hợp đồng với TPBank hiện đang là một hướng đi mới mà FPT IS đang triển khai trong tương lai. Trong thời gian tới, FPT IS sẽ tiếp tục triển khai tư vấn giải pháp Big Data Analyst cho các ngân hàng Hàng Hải (MSB), Techcombank, Vietinbank, BIDV, Trung tâm thông tin tín dụng CIC….

FPT Information System 

Tin liên quan: