Số hoá đã trở thành yếu tố sống còn trong doanh nghiệp, mang đến các cơ hội, tiềm năng tuyệt vời thông qua việc cải thiện hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu biến động của thị trường trong kỷ nguyên 4.0. Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn để phát triển, nâng cao vị thế quốc gia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập FPT ngày 13/9/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đặt câu hỏi: “FPT sẽ làm gì 10 năm tiếp theo để phụng sự tổ quốc, hưng thịnh quốc gia?” Đáp lại lời kêu gọi ấy và chính từ khát vọng của mình, FPT đã quyết tâm “tái sinh” để thực hiện sứ mệnh đó trong 10 năm tới.

Đó chính là sứ mệnh mới: Tạo năng lực cho chuyển đổi số ở Việt Nam (Empower Digital Transformation in Vietnam) trên nền tảng, hệ sinh thái mở.

Để thực hiện được sứ mệnh đó, chiến lược công nghệ FPT IS hướng đến việc đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa/số hóa doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực, ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội như: logistics, năng lượng, giao thông vận tải, du lịch… FPT IS sẽ tập trung đưa ra các giải pháp số hoá doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng công nghệ: Mobility, Big Data/ Analytics, Cloud, IoT/ IIoT, Blockchain, AI, Next Generation Security.

Sự hội tụ IT và OT

Nền tảng IoT dùng để kết nối với endpoints theo nghĩa rộng như tài sản vật lý và hàng tiêu dùng. Nền tảng này cho phép giám sát, quản lý, cung cấp dịch vụ và đảm bảo an toàn cho những sự vật này. Nền tảng IoT còn kết nối các hệ thống sự vật (sự vật thuộc khách hàng, đối tác, doanh nghiệp…) với hệ thống IT và OT để cung cấp những giá trị trước đây chưa thể có được. Từ các dữ liệu được thu thập, phân tích qua hệ thống IoT Analytic sẽ cung cấp các thông tin cho những bên liên quan hay các nền tảng khác. Việc hội tụ, tích hợp IT và OT trở nên cần thiết cho doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Nguồn: Gartner.

Trong suốt hàng thập kỷ qua, khu vực công nghiệp đã chuyển từ các hệ thống điều khiển analog sang số hóa bao gồm: PLC, DSC, ICS và SCADA. Công nghệ vận hành – OT cung cấp cho bộ máy quản lý sản xuất lượng dữ liệu ngày càng lớn để giám sát, tối ưu hóa và điều khiển các quy trình công nghiệp. Nhưng dữ liệu này thường không được sử dụng ngoài khu vực OT, trong khi thông tin đang trở thành nguồn vốn ngày càng quý giá. Các công ty thường duy trì riêng biệt khu vực IT và khu vực OT do đặc thù khác biệt từ công nghệ, đối tượng, văn hóa, con người, tiêu chuẩn… Ngày nay, các doanh nghiệp đang nhìn nhận việc hội tụ IT và OT không chỉ là một cơ hội lớn mà còn là chiến lược tất yếu để doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh cũng như tham gia vào chuỗi giá trị, hệ sinh thái mới.

Việc hội tụ, tích hợp IT/OT cho phép một cái nhìn tổng thể, thống nhất và quản lý quy trình toàn doanh nghiệp (nội bộ, mở rộng), đảm bảo mỗi cá thể nhận được đúng thông tin, đúng định dạng, tại đúng thời điểm. Bản chất hội tụ IT/OT là tích hợp các hệ thống IT với các hệ thống OT trong khu vực hiện trường sản xuất từ đó cho phép tích hợp IT/OT trong toàn bộ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng một nền tảng kết nối với hệ sinh thái trong cách mạng công nghiệp 4.0 như đề cập ở trên.

Lợi ích của hội tụ, tích hợp IT/OT bao gồm: tối ưu hóa quy trình, tăng cường thông tin, giảm chi phí, giảm rủi ro và rút ngắn thời gian. Sự hội tụ này cho phép thực hiện nhiều ưu tiên trong triển khai IoT cho doanh nghiệp như khảo sát sau của Gartner vào 2016:

Nguồn: Gartner.

Việc hội tụ này cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều hệ thống, ứng dụng doanh nghiệp truyền thống như khảo sát của Gartner vào năm 2017:

Nguồn: Gartner.

Tuy nhiên, trở ngại lớn vẫn là sự phối hợp giữa hai bộ phận IT và OT. Trong OT, nhờ ứng dụng các công nghệ mới của tự động hóa mà nhiều hệ thống phức tạp và kém hiệu quả trước đây đã được hội tụ với nhau trong một nền tảng vận hành thống nhất (hội tụ trong OT). Sự hội tụ giữa OT và IT sẽ giúp kiểm soát, quản lý tốt hơn, đáp ứng cao hơn chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

Nhìn về phía trước

Sự hội tụ IT và OT trở thành hiện thực và tất yếu khi nó đang được bộ phận IT và OT trong một số doanh nghiệp khởi xướng, bàn luận hướng đến tạo tiền đề cho chuyển đổi số. Một số khuyến nghị để có thể tạo điều kiện, khuyến khích hội tụ IT/OT:

 • Chuẩn bị các chỉ đạo từ lãnh đạo cấp cao bao gồm GĐ Công nghệ thông tin (CIO) và các bộ phận đảm bảo cho việc tích hợp quy trình, công nghệ, dữ liệu giữa IT và OT xuyên suốt trong doanh nghiệp. Các bộ phận kinh doanh phải là bên ủng hộ, đề xướng việc này thì mới có thể thực hiện được, IT chỉ có thể đưa ra nhận thức.
 • Định hình mô hình tiếp cận tích hợp, đồng bộ IT và OT mà doanh nghiệp mình sẽ theo. Điều này phụ thuộc vào mức độ IT chịu trách nhiệm cho cơ sở hạ tầng OT computing và mức độ chia sẻ thông tin được yêu cầu của hạ tầng OT computing.
 • Bộ phận IT cần thích ứng với mô hình đồng bộ IT/OT phù hợp nhất đảm bảo yêu cầu chia sẻ thông tin, kết nối và quy trình của doanh nghiệp mình.

Nắm bắt thách thức và cơ hội của doanh nghiệp trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) nói chung, trong hội tụ IT và OT nói riêng, FPT/FPT IS đã và đang có những bước đi tiên phong, chiến lược:

 • Thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược với những tập đoàn công nghiệp hàng đầu trong OT và đi đầu trong chuyển đổi số ngành công nghiệp như GE, Siemens, Airbus, Boeing, Toshiba…
 • Xây dựng đội ngũ tiếp cận IIoT, hội tụ IT/OT với thế mạnh sức trẻ, khả năng tiếp thu công nghệ mới nhanh chóng để có thể thực hiện các dự án chuyển đổi số ngành công nghiệp, hội tụ IT/OT ở thị trường các nước phát triển. Qua đó học hỏi kinh nghiệm, nâng cao uy tín, cấp độ đối tác và vị thế trong chuỗi giá trị thuộc lĩnh vực mới này.
 • Mở rộng từ khu vực các hệ thống IT truyền thống cho doanh nghiệp trong nước như EPR, HRM… sang giải quyết các bài toán chuyển đổi số, hiện đại hóa sản xuất, hội tụ IT/OT bằng các giải pháp, công nghệ PLM, MES/ MOM, IIoT, Advanced Automation kết hợp với các công nghệ AI, BigData/ Analytics, Cloud, Mobility… cho một nền tảng công nghệ thống nhất của doanh nghiệp.
 • Xác định vai trò tiên phong trong việc triển khai các công nghệ, giải pháp mới cho khu vực OT.

Sự mở rộng ứng dụng và hiệu quả của ERP với IoT/IIoT

Các công nghệ điều khiển tự động-số hoá ngày càng được trang bị, áp dụng rộng rãi trong doanh nghiệp nhằm tăng trưởng sản xuất. Khi các thiết bị, công nghệ hiện đại càng được trang bị nhiều, các kết nối tạo ra nhiều dữ liệu làm cho việc giám sát và điều phối hoạt động của doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn với thay đổi của hoạt động kinh doanh.

Trong kỷ nguyên 4.0, các hệ thống ERP và IoT có mối tương quan chặt chẽ hơn bao giờ hết. ERP như là một thành tố chủ yếu để mở khoá các giá trị dữ liệu được cung cấp bởi IoT và ngược lại, IoT cung cấp nhiên liệu quan trọng nhất là dữ liệu thực của hoạt động sản xuất cho các hệ thống ERP. ERP cho phép các doanh nghiệp lập kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra dưới nhà máy, trong khi IoT cung cấp khả năng quan sát, hiểu và đáp ứng nhanh chóng với những gì đang xảy ra trong nhà máy. Kết quả của việc phối hợp giữa ERP và IoT là sự cải thiện năng suất, giảm thời gian dừng và đáp ứng nhu cầu của toàn bộ doanh nghiệp.

Việc triển khai hiện đại hoá, hướng đến công nghiệp 4.0 tại các doanh nghiệp của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chi phí về công nghệ cao, thiếu chiến lược đầu tư phù hợp, hạn chế trong nguồn lực, kinh nghiệm và hạ tầng là những cản trở chính.

Nhận biết được khó khăn, nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong CMCN 4.0, FPT IS hướng tới việc xây dựng, cung cấp các công nghệ, dịch vụ nền tảng giúp kết nối, khai thác hiệu quả thông tin sản xuất từ sàn nhà máy đến các hệ thống quản trị nguồn lực sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp. Một ví dụ điển hình là gói sản phẩm “F.DI Visualize” của FPT IS cung cấp dịch vụ thiết lập kết nối, thu thập dữ liệu hoạt động tại nhà máy dựa trên nền tảng công nghệ IIoT. Gói sản phẩm “F.DI Migrating” giúp cho khách hàng số hoá các hệ thống sản xuất tự động hoặc bán tự động và kết nối với hạ tầng giám sát-điều khiển thông qua công nghệ IIoT với chi phí hợp lý. Trong khi đó, gói sản phẩm “F.DI Tracking” cũng dựa trên nền tảng công nghệ IoT giúp cho khách hàng số hoá và theo dõi trực tuyến được các tài nguyên, công cụ và nguồn lực sản xuất…

Các sản phẩm, dịch vụ này của FPT IS là thành phần chủ chốt tạo ra nền tảng để áp dụng, khai thác hiệu quả công nghệ IoT trong giám sát và điều hành sản xuất. Các sản phẩm kết nối thông minh giữa con người, quy trình, dữ liệu và vạn vật được cung cấp bởi FPT IS sẽ giúp nhà máy khai thác được nhiều luồng thông tin hướng tới khách hàng, tăng hiệu quả hoạt động.

Cùng với IoT, các công nghệ mà FPT IS chú trọng vào nghiên cứu, ứng dụng để tăng hiệu quả cho ERP bao gồm: Cloud/ Edge Computing, AI, Big Data/ Analytics, Blockchain… Tất cả những hệ thống này không chỉ tăng khả năng quản lý, vận hành, ra quyết định trong khu vực IT mà còn trên toàn bộ khu vực IT/OT của doanh nghiệp (gồm cả con người và toàn bộ tài sản), đối tác, khách hàng, cộng đồng.

Đồng hành cùng chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMB)

Trong suốt 25 năm qua FPT IS tập trung nhiều vào các bài toán lớn của quốc gia và các ngành. Từ đó, FPT IS đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệp quý giá, phát triển được một hệ sinh thái các đối tác hàng đầu trên thế giới, xây dựng được nguồn lực và các khả năng để mở rộng thị trường sang khu vực doanh nghiệp SMB cũng như các chuyên ngành dọc.

Trong bối cảnh CMCN 4.0, FPT IS nhận thấy có 3 cuộc chuyển đổi số đang đồng thời diễn ra ở Việt Nam:

 • Chính phủ điện tử sang Chính phủ số cho một xã hội số, nền kinh tế số.
 • Thành phố kết nối sang Thành phố thông minh.
 • Công nghiệp sang Công nghiệp thông minh hay còn gọi là Công nghiệp 4.0 như cách gọi của nước Đức (Industry 4.0).

Cả 3 cuộc chuyển đổi số lớn này đều lấy doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp SMB làm trung tâm) để cung cấp dịch vụ, giải pháp mới trong việc số hóa.

Hiểu rõ xu hướng này, từ 2019, FPT IS hướng đến nghiên cứu, phát triển và cung cấp các dịch vụ, nền tảng, sản phẩm phù hợp với không chỉ hàng ngàn khách hàng FPT IS đang phục vụ mà còn hàng trăm ngàn doanh nghiệp SMB ở Việt Nam, không để doanh nghiệp nào bị bỏ lại đằng sau trong cuộc chuyển đổi lớn lao này.

Các sản phẩm truyền thống của FPT IS như Quản lý tổng thể bệnh viện FPT.eHospital, Quản lý khách sạn FPT.iHotel, Quản lý nhân sự và tiền lương FPT.iHRP,… sẽ được đóng gói thành các gói phần mềm, dịch vụ trên nền Cloud, hỗ trợ Mobility, an ninh mạng… để các doanh nghiệp SMB có thể dễ dàng đầu tư chi phí cũng như vận hành.

Các sản phẩm mới cho khu vực sản xuất, logistics, chuỗi cung ứng, vận hành… mà FPT IS đang phát triển và giới thiệu ra thị trường sẽ được xây dựng ngay từ đầu các mô hình, tùy chọn hướng đến doanh nghiệp SMB.

ERP 4.0 là ngành chủ chốt cho chuyển đổi số Tập đoàn

Trong bức tranh chuyển đổi số toàn diện, vai trò của các Tổng công ty, Tập đoàn đa ngành lớn bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân là vô cùng quan trọng để tạo ra những phát triển đột phá ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong các ngành chủ chốt. FPT IS với truyền thống cung cấp các giải pháp lõi cho việc quản lý doanh nghiệp (hệ thống ERP và các hệ thống chuyên ngành liên quan) có khả năng bao quát và tích hợp các nghiệp vụ khác nhau cho chặng đường chuyển đổi số này của các doanh nghiệp, tổ chức.

FPT IS đã chứng tỏ kinh nghiệm, khả năng và cam kết cao trong việc triển khai những dự án quy mô lớn như: hệ thống Quản lý Tài chính cho toàn ngành tài chính với khoảng 1,500 điểm triển khai và 3,000 người dùng; hệ thống TABMIS quản lý thu chi ngân sách nhà nước với khoảng 1,500 điểm triển khai, 18,000 người dùng; triển khai rộng giải pháp Quản trị doanh nghiệp Oracle ERP mà sau 10 năm nhà thầu nước ngoài chưa thể hoàn thành ở EVN…

Là đối tác hàng đầu của các tập đoàn lớn nhất, FPT IS đi đầu trong các giải pháp quản lý doanh nghiệp thời đại số bao gồm lõi ERP tích hợp các công nghệ CMCN 4.0: Blockchain, Phân tích dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật… có thể triển khai linh hoạt trên Cloud hay trong cơ sở hạ tầng riêng, kết hợp các giải pháp tầng ứng dụng do FPT IS phát triển gọi là ERP 4.0. FPT IS cung cấp ERP 4.0 cho khách hàng để làm một nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số doanh nghiệp, đa ngành với những trải nghiệm tương tác bao trùm cả front-office, mid-office, back-office và cả khu vực công nghệ vận hành (operational technology).

Đỗ Bảng
Bài viết dược đăng trên tạp chí ERP & Doanh nghiệp 2019

Tin liên quan:
 • 91
  Shares