Ngày 08/08 tới đây, FPT sẽ tham gia trình diễn các giải pháp, sản phẩm công nghệ số hóa là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại diễn đàn cấp cao CNTT – TT Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với VINASA tổ chức.

Chuyển đổi số trên quy mô quốc gia là công việc của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội. Nhằm kêu gọi sự đồng thuận hành động của các cơ quan, bộ, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cho Đề án chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp cùng Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2019 (Vietnam ICT Summit 2019) với chủ đề “Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường”.

Diễn đàn dự kiến sẽ diễn tại Hà Nội, cùng sự tham dự của khoảng 800 đại biểu lãnh đạo cấp cao từ các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Với các chủ đề chuyên biệt: Phát triển trí tuệ nhân tạo Việt Nam; Chuyển đổi số cho các cơ quan Nhà nước và Chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Tham gia sự kiện lần này, Tập đoàn FPT mang đến những công nghệ nền tảng góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, hiện đại trên nền tảng ứng dụng CNTT vào việc kết nối, sản xuất, quản lý, kinh doanh trong mọi lĩnh vực như sứ mệnh của cuộc CMCN 4.0 đề ra.

Các sản phẩm, giải pháp công nghệ FPT mang đến gồm có:

  • AkaBot (RPA Platform): Giải pháp RPA toàn diện cho doanh nghiệp;
  • AkaChain: Nền tảng công nghệ Blockchain, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhanh hệ thống mạng lưới kinh doanh và các ứng dụng phân tán bằng công nghệ chuỗi khối;
  • Cloud Services: Nền tảng điện toán đám mây;
  • FPT.AI for finance: Nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện, cung cấp những giải pháp tối ưu hóa quy trình kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
  • FPT.eInvoice: Dịch vụ hóa đơn điện tử;
  • FPT.Fortuna: Giải pháp chính phủ điện tử;
  • FPT.eGOV 4.0: Giải pháp chính quyền số;
  • FPT.eHOS 2.0: Giải pháp y tế thông minh;
  • U-services Cổng dịch vụ hợp nhất (BA Online): Giải pháp số hóa giấy tờ hành chính.

Thông qua diễn đàn, FPT hy vọng các giải pháp, công nghệ này sẽ giải quyết được nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp, chính phủ, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời đại 4.0, đồng thời góp phần cùng Nhà nước thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường.

Đặc biệt, tại Vietnam ICT Summit 2019, nhằm nhấn mạnh tầm vóc và ý nghĩa một “Diễn đàn của hành động”, Liên minh Chuyển đổi số sẽ được ra mắt, với thành viên là một số Tập đoàn công nghệ và kinh tế hàng đầu tại Việt Nam như: Viettel, FPT, VNPT, CMC, MISA, VNG, MobiFone, Liên Việt Post Bank, HiPT…

Đề án chuyển đổi số quốc gia hiện đang được Bộ TT&TT giao cho Cục Tin học hóa trực tiếp soạn thảo. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT sẽ phải trình Đề án này trong tháng 11/2019. Khi được ban hành, Đề án chuyển đổi số quốc gia sẽ là cơ sở, định hướng để các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp xây dựng, triển khai đồng bộ kế hoạch chuyển đổi số của từng lĩnh vực, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới

Được tổ chức từ năm 2011, Vietnam ICT Summit là diễn đàn chính sách công nghệ quy mô quốc gia và quốc tế có vai trò định hướng xu thế, tầm nhìn để phát triển, phát huy vai trò của CNTT phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện Đề án chuyển đổi số quốc gia.

Phương Thảo

Tin liên quan: