Tính đến ngày 28/10/2019, tập đoàn nhận được 125 đề cử (gồm đề cử mới và nâng hạng). Trước đó, Tập đoàn FPT đã chính thức khởi động dự án xếp hạng cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn năm 2019. FPT Software là đơn vị dẫn đầu với 76 đề cử mới, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về số lượng đề cử cán bộ công nghệ FPT qua các năm liên tiếp.

Vai trò của công nghệ, đằng sau đó là các cán bộ công nghệ đặc biệt quan trọng tại FPT. Chủ tịch Trương Gia Bình cho biết, FPT mong muốn tạo ra môi trường tốt để các cán bộ công nghệ phát triển tài năng của mình: “Công nghệ phải gắn với những giá trị thật. Trong chiến lược của FPT, Công nghệ thông tin (CNTT) giữ vai trò tiên phong, đi trước một bước. CNTT đang dẫn dắt tập đoàn, do đó, vai trò của các cán bộ công nghệ rất quan trọng”. Anh Lê Hồng Việt, giám đốc công nghệ FPT cũng chia sẻ và khẳng định: “Phải dành sự trang trọng nhất để Vinh danh Cán bộ công nghệ FPT”.

Hiện tại, trong số 125 đề cử có 120 đề cử mới5 đề cử nâng hạng. FPT Software đang dẫn đầu với 76 đề cử mới. FPT Telecom đứng vị trí thứ 2 với 19 đề cử. Số còn lại đến từ các đơn vị FPT IS, FPT Online, FPT Education, FPT Retail, Synnex FPT. Các đề cử nâng hạng cũng tập trung chủ yếu ở FPT Software. Điểm đặc biệt, năm nay FPT HO năm nay có 11 đề cử với các hồ sơ tới từ Ban công nghệ, Ban Công nghệ thông tin, Ban chuyển đổi số (FDX).

Kết quả xếp hạng cán bộ công nghệ FPT năm 2019 sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí bao gồm:

  • Học vấn (bằng cấp, chứng chỉ công nghệ);
  • Ngoại ngữ; kinh nghiệm làm về công nghệ;
  • Kinh nghiệm làm với chức danh công nghệ; mức độ quan trọng đối với tổ chức;
  • Thành tích/thành tựu công nghệ đạt được;
  • Đóng góp cho cộng đồng; hiểu biết về ngành CNTT;
  • Khả năng làm việc với khách hàng, đối tác.

Cấu trúc chức danh năm nay giữ nguyên về nội dung, bao gồm 5 chức danh: Quản lý sản phẩm (Chịu trách nhiệm chính xây dựng và hoàn thiện sản phẩm công nghệ); Kiến trúc sư hệ thống (Là người xây dựng kiến trúc tổng thể của các hệ thống, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin); Chuyên gia công nghệ (Hiểu biết rất sâu về một công nghệ đặc thù, một ngôn ngữ lập trình, sản phẩm công nghệ phổ biến, giải pháp công nghệ hay nền tảng kỹ thuật để xây dựng các công nghệ, sản phẩm mới…); Tư vấn nghiệp vụ (Chuyên gia trong một số domains nhất định. Tìm kiếm, phát hiện các cơ hội kinh doanh dựa trên việc ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ); Tư vấn kỹ thuật (Làm việc trực tiếp với khách hàng, nắm bắt, hiểu biết sâu sắc các vấn đề của khách hàng, trên cơ sở hiểu biết rộng về các giải pháp, sản phẩm công nghệ đang có để đề xuất phương án phù hợp nhất).

Đặc biệt hội đồng xét chức danh sẽ rà soát việc nâng/hạ cấp các cán bộ công nghệ đã phong từ năm 2013-2017. Một số tiêu chí như: “Thành tích/thành tựu công nghệ đã đạt được” hay “Đóng góp cho cộng đồng” đã được đưa vào từ năm 2016 và tiếp tục được triển khai căn cứ theo tình hình thực tiễn.

Dựa theo những tiêu chí này, nhân sự đơn vị bình chọn và gửi danh sách đề cử cho Hội đồng xét chức danh sau khi được Giám đốc công nghệ soát xét. Sau đó, hội đồng xét chức danh sẽ tổ chức chấm chéo Danh sách cuối cùng sẽ được CEO FPT và Công ty thành viên xét duyệt.

Bắt đầu từ năm 2013, FPT tổ chức xếp hạng cán bộ công nghệ theo định hướng đưa FPT trở thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu cũng như nằm trong lộ trình xây dựng đội ngũ cán bộ công nghệ chất lượng. Đây là hoạt động thường niên nhằm thu hút và khuyến khích các cán bộ công nghệ tham gia hoạt động chung của tập đoàn.

Ryan Hoang

Tin liên quan: