Ảo hóa, điện toán đám mây, sự tăng trưởng lớn trong dữ liệu phi cấu trúc, khối lượng giao dịch, ứng dụng và nhu cầu tiết kiệm năng lượng đã định hướng các nguồn lực IT cần được triển khai trong trung tâm dữ liệu. Nhiều doanh nghiệp đang chuyển cơ sở hạ tầng CNTT của họ từ nhiều trung tâm dữ liệu độc lập lên mô hình cơ sở hạ tầng-như-một-dịch vụ (IaaS), trong đó các tài nguyên tính toán và lưu trữ được tạo sẵn cho người dùng cuối cùng trên cơ sở tự phục vụ.

Việc thực hiện này đem đến các lợi ích rõ ràng nhưng cũng yêu cầu thay đổi các phương thức hoạt động, có thể gây ra các vấn đề, nhất là tại thời điểm khi trung tâm dữ liệu đã thiếu nhân lực và quá tải. Để hỗ trợ trong việc chuyển đổi này, các nhà quản lý CNTT cần những công cụ thích hợp để giúp họ cung cấp các khả năng CNTT cần thiết cho toàn bộ tổ chức của họ mà không làm quá tải nhân viên và giới hạn ngân sách.

Ảo hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp việc chuyển đổi sang mô hình mới này. Đặt chỉ hai hoặc ba môi trường ảo trên một máy chủ hiện tại có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba khối lượng công việc cho nhân viên CNTT nếu không thực hiện đúng. Ngoài ra, sử dụng công nghệ ảo hóa có thể không làm rõ được trách nhiệm người quản lý. Triển khai ảo hóa cần sự phối hợp có nhiều nhóm nhân viên, nhưng có thể không làm rõ được về những nhóm chịu trách nhiệm cho việc quản lý các dịch vụ kinh doanh và cơ sở hạ tầng. Các quản trị viên cố gắng quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu nhiều lớp và cũng như thay đổi quy mô các nguồn lực để đáp ứng với sự thay đổi nhanh chóng và phức tạp, dẫn đến giảm năng suất như các chi phí tăng cao hơn, nhưng hiệu quả đạt được không tương xứng bởi mô hình tự cung cấp dịch vụ.

Những thách thức trong việc quản lý các hệ thống phức tạp

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao và thay đổi nhanh chóng, các doanh nghiệp đang chạy các ứng dụng kinh doanh ngày càng phức tạp và đòi hỏi nhiều tài nguyên (các ứng dụng  như tính toán lớn, dữ liệu lớn). Sự kết hợp giữa các giải pháp CNTT toàn diện và mạnh mẽ đem đến hiệu quả kinh doanh tốt hơn, giúp khách hàng tối ưu hóa các khoản đầu tư CNTT của họ, và sử dụng CNTT như là một sự khác biệt chiến lược. Các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp với một loạt các hệ thống phức tạp và hỗn hợp các kiến trúc máy chủ để chạy các ứng dụng và môi trường ảo hóa, các nhà quản lý trung tâm dữ liệu thường xuyên phải vật lộn với một cơ sở hạ tầng phân tán, hàng loạt các công cụ quản lý riêng cho từng thiết bị. Những công cụ này thiết kế cho một sản phẩm riêng và hạn chế trong phạm vi, thiết kế chỉ để giải quyết một phần trong một bài toán phức tạp.

Việc sử dụng các công nghệ ảo hóa giúp tăng nguồn tài nguyên sử dụng và củng cố nguồn tài nguyên phần cứng trong các trung tâm dữ liệu cũng làm phức tạp hóa vấn đề. Ảo hóa sẽ thêm các yêu cầu quản lý để xử lý phân bổ linh hoạt và thường làm tăng số lượng các hệ thống cung cấp và hỗ trợ. Ảo hóa cũng làm mờ đi trách nhiệm của người quản lý IT, ai là người sẽ phải xử lý các vấn đề về lưu trữ, bảo mật, kết nối, và hỗ trợ khi hệ điều hành máy chủ không còn gắn liền với một tài nguyên phần cứng duy nhất. Kết quả là một phức tạp, khó khăn để quản lý cơ sở hạ tầng khi không thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Hơn nữa, nhiều phòng ban của công ty hiện nay và các đơn vị kinh doanh thường thiếu kinh phí và nguồn lực để hỗ trợ cơ sở hạ tầng CNTT của mình. Kết quả là, các công ty CNTT giảm nhiệt tình áp dụng mô hình điện toán đám mây, đặc biệt là xây dựng mô hình mây đặc biệt riêng, cũng như xây dựng các ứng dụng quan trong trên nền tảng đám mây

Cung cấp hạ tầng đám mây trong các doanh nghiệp

Điện toán đám mây cung cấp khả năng truy cập theo yêu cầu đến một tập tài nguyên tính toán được chia sẻ chung như, hệ thống mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ có thể được cung nhanh chóng và mức độ quản lý tối thiểu. Thông thường, điện toán đám mây được thực hiện trong một trong ba kịch bản triển khai – Cơ sở hạ tầng-như-một-dịch vụ (IaaS) cung cấp hệ thống vật lý và ảo hóa, bao gồm hệ điều hành, máy ảo, dung lượng lưu trữ, và mạng; Nền tảng như một dịch vụ (PaaS) cung cấp cơ sở hạ tầng cộng và một giải pháp trọn bộ, bao gồm cả môi trường với ngôn ngữ thực hiện, cơ sở dữ liệu và máy chủ Web; và phần mềm-như-một-dịch vụ (SaaS) cung cấp một nền tảng với các ứng dụng (Hình 1).

Máy chủ đại diện cho các tài nguyên tính toán chính trong IaaS thường là các máy ảo trên các máy chủ vật lý. Các máy ảo này có thể chạy một hệ điều hành tiêu chuẩn như UNIX, Windows hoặc biến thể Linux. Nền tảng IaaS cũng luôn luôn bao gồm một khả năng cân bằng tải để phân tải khối lượng công việc của các ứng dụng trên một loạt các máy chủ ảo để tăng khả năng phục hồi và sẵn sàng cho các ứng dụng. Thiết bị cân bằng tải cũng có thể được sử dụng để cung cấp một kết nối mạng IP ảo để phân phối các yêu cầu kết nối cho một loạt các máy chủ ứng dụng ảo.

Hình 1. Ba phương pháp triển khai cho các môi trường điện toán đám mây là IaaS, PaaS và SaaS

Mô hình IaaS ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay. Thay vì mua máy chủ, tăng diện tích sàn trung tâm dữ liệu, mạng và thiết bị cũng như phải quản lý và duy trì chúng, các đơn vị kinh doanh trong công ty chỉ mua tài nguyên mà họ cần và khi họ cần, từ bộ phận IT của công ty. Các đơn vị kinh doanh trả tiền cho các dịch vụ trên cơ sở tài nguyên sử dụng và tiêu thụ, do đó chi phí sẽ phản ánh mức độ hoạt động.

IaaS trong doanh nghiệp có một số lợi ích khác nhau. Đầu tiên và quan trọng nhất là tiết kiệm chi phí cho các đơn vị kinh doanh cũng như cả doanh nghiệp nói chung. Với IaaS, các đơn vị kinh doanh không còn đòi hỏi chi phí vốn cho phần cứng và phần mềm cũng như các chi phí hoạt động phát sinh bằng cách thuê và duy trì đội ngũ nhân viên CNTT lớn. Đơn vị chỉ chi trả cho các nguồn lực được sử dụng. Kết quả là giảm tổng chi phí cho CNTT. Hơn nữa, doanh nghiệp giảm chi phí bằng cách tăng sử dụng hệ thống thông qua việc chia sẻ tài nguyên với nhiều đơn vị kinh doanh và thông qua khả năng “di chuyển” các nguồn tài nguyên linh động để đáp ứng nhu cầu thay đổi.

Ngoài ra, các tổ chức có thể dễ dàng tận dụng lợi thế của IaaS từ các nguồn tài nguyên tương tự như những gì họ đã triển khai như cách truyền thống tại trung tâm dữ liệu của riêng mình. Điều này có nghĩa các kỹ năng hiện có xung quanh quản trị máy chủ, cơ sở dữ liệu, ứng dụng và tất cả có thể được giữ lại và tái sử dụng. Sự cô lập các nguồn tài nguyên ở cấp độ máy chủ ảo cũng có nghĩa là khách hàng có quyền kiểm soát của họ các hoạt động, bao gồm cả việc lưu trữ dữ liệu và các biện pháp mã hóa và bảo mật cụ thể.

Song Phương – FPT IS

Tin liên quan: