Trong lĩnh vực xuất bản trực tuyến, không thể phủ nhận tầm quan trọng của các bình luận của người dùng.

Do số lượng các bình luận ngày một nhiều cùng với nhu cầu kiểm duyệt các nội dung không phù hợp, việc sử dụng con người trong công tác phê duyệt ảnh hưởng lớn đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm người dùng. Nhằm khắc phục một phần hạn chế này, tác giả đã đưa ra một mô hình phân loại văn bản giúp tự động phê duyệt các bình luận trên bài báo. Mô hình này sử dụng một mạng nơ-ron với nhiều encoder với các lựa chọn mạng encoder cũng như các phương thức kết hợp encoder output khác nhau. Hiện tại hệ thống này đang được thử nghiệm và đánh giá trên một trang tin trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam.

Xem thêm tài liệu tại ĐÂY

Tác giả: TS. Đặng Hoàng Vũ
Viện nghiên cứu Công nghệ FPT

Tin liên quan: