Hello World là chương trình đơn giản nhất ở mọi ngôn ngữ lập trình, cho nên nó thường được dùng trong việc mô phỏng cho người mới bắt đầu về cú pháp lập trình cơ bản trong ngôn ngữ lập trình, hay để xác định ngôn ngữ hoặc hệ thống nào đó hoạt động tốt.

Video clip sau sẽ hướng dẫn bạn tạo 1 chương trình Hello World trên Jetson để đến với thế giới của AI.

Tin liên quan: