Từ ngày 15/5 – 15/8/2018, chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao Việt Nam giành cho nghiên cứu sinh (NCS) tiến sỹ, do Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (UET), Đại học Công nghệ Sydney (UTS, Úc) và Tập đoàn FPT hợp tác triển khai sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển đợt 2.

* Quyền lợi học bổng

NCS tiến sỹ được hưởng những quyền lợi sau:

 • Cấp học bổng ba năm, mỗi suất học bổng trị giá 700 triệu đồng. NCS được nhận 15.000.000 VND (mười lăm triệu đồng) mỗi tháng cho năm đầu tiên. Hai năm tiếp theo có thể được nâng mức học bổng tùy theo kết quả và thành tích nghiên cứu;
 • Tài trợ kinh phí tham dự các hội nghị chuyên ngành quốc tế có uy tín ở trong và ngoài nước;
 • Cung cấp các trang thiết bị công nghệ tiên tiến cần thiết cho việc nghiên cứu;
 • Được hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu bởi tập thể các nhà khoa học hàng đầu của Trường Đại học Công nghệ- ĐHQGHN, Trường Đại học Công nghệ Sydney và chuyên gia công nghệ FPT;
 • Được cam kết về quyền sở hữu trí tuệ tùy theo sự đóng góp của NCS trong quá trình thực hiện nghiên cứu.
 • Được cấp bằng tiến sỹ của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và Trường Đại học Công nghệ Sydney.

* Điều kiện ứng tuyển

 • Ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sỹ loại giỏi trở lên và có công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trước đó;
 • Ứng viên có nguyện vọng làm đề tài nghiên cứu về lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), xử lý hình ảnh/ngôn ngữ tự nhiên;
 • Tiếng Anh: IELTS tối thiểu 6.5.

* Quy trình ứng tuyển và cấp học bổng

Vòng 1: Nộp CV

 • Ứng viên nộp CV ứng tuyển tới một trong hai địa chỉ email sau:
 • Tiêu đề email ghi rõ: [ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG NCS TIẾN SỸ FPT-UET-UTS]_(Họ và tên)

Vòng 2: Phỏng vấn

 • Sau khi vượt qua vòng đánh giá CV, ứng viên sẽ tham gia phỏng vấn trước hội đồng tuyển chọn được thành lập bởi Ban Công nghệ Tập đoàn FPT và Trung tâm hợp tác Nghiên cứu và Đổi mới Công nghệ giữa Đại học Công nghệ Sydney và Đại học Quốc gia Hà Nội (JTIRC)

Vòng 3: Lựa chọn đề tài

 • Ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn sẽ được nhận đề tài gợi ý từ hội đồng tuyển chọn, dựa trên những đánh giá của Hội đồng tuyển sinh và nguyện vọng của ứng viên.

Vòng 4: Hoàn thiện hồ sơ nhận học bổng

 • Sau khi lựa chọn đề tài, ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển chương trình đào tạo tiến sỹ của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.
 • Sau khi hồ sơ được duyệt, ứng viên sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ do học bổng quy định.

* Nghĩa vụ

 • NCS thực hiện đầy đủ các quy định về đào tạo tiến sỹ của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và Trường Đại học Công nghệ Sydney.
 • Tuỳ theo yêu cầu của đề tài, NCS sẽ làm việc tại Trung tâm hợp tác Nghiên cứu và Đổi mới công nghệ giữa Đại học Công nghệ Sydney và Đại học Quốc gia Hà Nội (JTIRC) hoặc tại Ban Công nghệ tập đoàn FPT.
 • NCS hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu theo yêu cầu đề tài.

* Thời hạn ứng tuyển: 01/5/2018 đến 20/08/2018.

* Thông tin liên hệ

 • Trung tâm hợp tác Nghiên cứu và Đổi mới Công nghệ giữa Đại học Công nghệ Sydney và Đại học Quốc gia Hà Nội (JTIRC)
  • PGS.TS. Trần Xuân Tú – Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN: [email protected]
 • Ban Công nghệ FPT:

“ Ngày 31/10, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (UET), Đại học Công nghệ Sydney (UTS, Úc) và Tập đoàn FPT ký thỏa thuận hợp tác trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Trong đó, các bên sẽ hợp tác trong chương trình trao đổi, cấp học bổng đào tạo tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). Tại đợt 1 chương trình hợp tác đào tạo tiến sỹ giữa UET – UTS – FPT (1/1/2018 – 30/3/2018), suất học bổng nghiên cứu sinh tiến sỹ đầu tiên trị giá 700 triệu đồng đã được trao cho một ứng viên xuất sắc.”

Tin liên quan: