Nhiều cấu trúc lý thuyết âm nhạc (như các loại thang âm, điệu nhạc, nhịp điệu và các loại hợp âm) được xác định theo các quãng cao độ: khoảng cách tương đối giữa các cao độ. Do đó, khi các mô hình máy tính được sử dụng trong các tác vụ âm nhạc, sẽ khá hữu ích khi vận hành theo cách biểu diễn quãng thay vì theo bề mặt âm nhạc thô.

Hơn nữa, biểu diễn quãng là bất biến với chuyển điệu, có giá trị cho các tác vụ như căn chỉnh âm thanh, phát hiện bài hát và phân tích cấu trúc âm nhạc. Chúng tôi sử dụng bộ mã hóa tự động được kiểm soát để tìm hiểu các biểu diễn quãng có độ dài cố định, không thể đảo ngược và bất biến với chuyển điệu từ âm nhạc đa âm trong miền kí hiệu và trong âm thanh. Một phương pháp đào tạo không giám sát được đề xuất mang lại một cách tổ chức các quãng trong không gian biểu diễn, điều có thể thực hiện được về mặt âm nhạc.

Dựa trên các cách biểu diễn, một ma trận tự tương đồng bất biến với chuyển điệu được xây dựng và được sử dụng để xác định những đoạn lặp đi lặp lại trong âm nhạc kí hiệu và trong âm thanh, mang lại kết quả có tính cạnh tranh trong nhiệm vụ MIREX “Khám phá các điệu và khúc nhạc lặp đi lặp lại”.

Xem thêm tài liệu tại ĐÂY.

Tin liên quan: