IVAS là dán chuyn giao lớn nhất mà FPT đã và đang thực hiện cho chính phủ. Bài viết này trình bày những điểm chính của giải pháp phần mềm cho dự án này.

TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Dự án IVAS là dự án chuyển giao lớn nhất trong lĩnh vực CNTT cho Chính phủ Bangladesh với mong muốn đáp ứng kỳ vọng rất cao của Ủy ban Thu nhập Quốc gia Bangladesh (viết tắt là NBR) để cải cách hoạt động của mảng VAT và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho người nộp thuế VAT.

Bài viết ngắn này nhấn mạnh thiết kế kiến trúc phần mềm tổng thể của hệ thống IVAS. Hệ thống được xây dựng theo nguyên lý đã được công nhận rộng rãi về các thiết kế ứng dụng tập trung, theo đó chia hệ thống thành các thành phần cung cấp dịch vụ trưng bày, kinh doanh, dữ liệu và tích hợp. Các thành phần thực hiện các chức năng tương tự có thể được nhóm lại thành các lớp, các lớp này được sắp xếp theo kiểu xếp chồng lên nhau để các bộ phận nằm ở vị trí ‘trái và trên’ của một lớp nhất định sử dụng các dịch vụ mà nó cung cấp, và một bộ phận được cho trước cũng sẽ sử dụng các chức năng cung cấp bởi các bộ phận khác trong lớp của chính nó, và để các lớp nằm ở vị trí ‘phải và bên dưới’ khác thực hiện công việc của mình.

Có thể thấy trong hình dưới đây, hệ thống IVAS được chia thành nhiều dịch vụ và các thành phần cung cấp cho các tính năng khác nhau và phối hợp cùng nhau để đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Thu nhập Quốc gia Bangladesh.

Hình 1. Cấu trúc phần mềm tổng thể của dự án IVAS

CÁC THÀNH PHẦN GIẢI PHÁP SAP

Như được minh họa trong hình ảnh, các thành phần SAP sau được đề xuất cho IVAS:

  • Nền tảng đa kênh SAP cho khu vực công

Nền tảng đa kênh SAP cho khu vực công (viết tắt là SAP MCF) cho phép Cục Thuế sử dụng SAP TRM một cách sâu rộng với chi phí hợp lý để mở rộng sự tương tác của những người nộp thuế với các kênh số hóa như thiết bị di động, trình duyệt Web. Nó dựa trên công nghệ SAP hiện đại như các dịch vụ SAP UI5, SAP OData chạy trên nền tảng SAP Gateway. Hình ảnh dưới đây sẽ minh họa cấu trúc của SAP MCF:

Hình 2. Cấu trúc phần mềm SAP MCF
  • SAP UI5

Được xây dựng trên nền tảng HTML5 và JavaScript, khung SAP UI5 cho phép SAP MCF phản ứng với tất cả các thiết bị (máy tính và các thiết bị di động) cũng như để có thể chạy trên hầu như bất kỳ trình duyệt nào mà người nộp thuế lựa chọn.

Hình 3. Cấu trúc của SAP UI5
  • SAP Gateway & Dịch vụ OData

SAP Gateway thực chất là điểm truy cập vào dữ liệu và chức năng của Business Suite. Các ứng dụng front-end như SAP MCF hoặc các ứng dụng của bên thứ ba có thể dễ dàng sử dụng một giao diện không độc quyền dựa trên Giao thức dữ liệu mở (OData) được xác định trước bởi SAP cho hầu hết các phương thức kinh doanh trọng yếu. Do đó, các nhà phát triển ứng dụng front-end có thể tập trung vào logic kinh doanh thay vì logic lưu lượng dữ liệu. Họ cũng có thể sử dụng dịch vụ của bất kỳ kênh nào có thể xử lý XML/JSON thông qua kết nối HTTP(s).

Hình 4. cấu trúc của SAP UI5
  • B phn trung tâm ca Phn mm hoch đnh doanh nghip (ERP) của SAP (ECC)

Cốt lõi của SAP ERP là ECC. Bộ phận trung tâm của phần mềm hoạch định doanh nghiệp (ERP) của SAP giải quyết các nhu cầu của một tổ chức kinh doanh trong quản lý hàng tồn kho và doanh số, theo dõi các đơn đặt hàng, lên kế hoạch và thực hiện vận chuyển kho, và nhiều hoạt động khác. SAP ECC cùng với thu và giải ngân (PSCD) là giải pháp mang đặc tính công nghiệp của hợp đồng khoản phải thu và phải trả cho khu vực công. Nó cho phép quản lý các loại thuế, phí và lợi ích nhà nước từ/cho các đối tác kinh doanh và/hoặc công dân và người nộp thuế.

Hình 5. Tổng quan về hợp đồng tài khoản cho khu vực nhà nước của SAP (PSCD)
  • SAP Enterprise Portal (EP)

Cổng thông tin này là thành phần Web front-end cho SAP NetWeaver – nền tảng tích hợp và ứng dụng tạo điều kiện cho sự liên kết giữa con người, thông tin và các quy trình kinh doanh vượt qua ranh giới tổ chức và kỹ thuật.

  • Tích hp xSAP NetWeaver (SAP PI)

Tích hợp xử lý SAP NetWeaver (SAP NetWeaver PI) tạo điều kiện cho sự tích hợp các quy trình kinh doanh mà liên kết giữa phòng ban, tổ chức hoặc công ty khác nhau.

  • Kho thông tin kinh doanh ca SAP (SAP BW)

Báo cáo, phân tích và giải thích các dữ liệu liên quan đến thuế là công việc quan trọng hàng đầu đối với Ủy ban Thu nhập Quốc gia. Được ủy quyền bời SAP NetWeaver (như đã giải thích ở trên), với cơ chế tương tự như cơ chế điều hành SAP Business Suite và các ứng dụng SAP khác, Kho thông tin kinh doanh của SAP (BW) sẽ cung cấp cho người sử dụng NBR Kinh doanh thông minh với một kết quả đúng duy nhất.

  • Kho dữ liệu và Kinh doanh Thông minh của SAP (BI SAP)

Kho dữ liệu bao gồm cả việc tổng hợp, chuyển đổi, hợp nhất và lưu trữ dữ liệu. Nó cũng kết hợp việc khai thác dữ liệu để phân tích và giải thích.

Hình 6. Cấu trúc của Kho dữ liệu

TƯƠNG LAI GẦN

Dự án này đã được thực hiện trong thời gian rất ngắn. Đến nay, FPT đang đi đến giai đoạn hoàn thành việc bàn giao DC và triển khai đối với khách hàng tại 12 cục thuế ở Bangladesh và nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng về cách vận hành và thái độ chuyên nghiệp. Dự án sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2017.

Lê Huy Phương – FPT IS
(Bài viết được đăng trên ấn phẩm Đặc san công nghệ FPT, FPT TechInsight No.1)

Tin liên quan: