Kiến trúc Gated-Attention cho Task-Oriented Language Grounding

127

Việc hiểu ngôn ngữ hiện nay mới chỉ giới hạn ở chính ngôn ngữ (thông qua việc phân tích các ngữ liệu) trong khi con người còn hiểu ngôn ngữ thông qua việc tương tác với môi trường thực tế. Bên cạnh đó, phương pháp học máy có giám sát (hiện đang là phương pháp áp đảo) đòi hỏi một lượng lớn các dữ liệu được gán nhãn trong khi con người không cần nhiều ví dụ đến thế để học về các hiện tượng ngôn ngữ.

Về Language Grounding, chúng ta đã biết đến các bài toán ánh xạ các chỉ thị bằng ngôn ngữ tự nhiên sang hành động trong thế giới thực – bài toán có ý nghĩa thực tế to lớn trong ngành robotics. Bài toán này liên quan đến rất nhiều các kỹ thuật khác nhau trong NLP, computer vision, học tăng cường, meta learning và cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho các nhà nghiên cứu.

Tài liệu được chia sẻ trong bài viết là một nghiên cứu mới đăng trên hội nghị AAAI 2018 (Gated-Attention Architectures for Task-Oriented Language Grounding) về chủ đề Language Grounding.

Download tại ĐÂY

Tin liên quan:
  • 7
    Shares