Các mô hình nơ-ron tóm tắt đã mang lại nhiều kết quả hứa hẹn trong việc tóm tắt các văn bản và tài liệu ngắn. Nghiên cứu này sẽ đề xuất một mô hình tóm tắt văn bản dài đầu tiên (ví dụ: đề tài nghiên cứu).

Phương thức được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: một bộ mã hóa phân tầng (hierarchical encoder) giúp mô hình hóa cấu trúc luận điểm của văn bản, và một bộ giải mã nhận thức đàm luận tập trung (attentive discourse-aware decoder) để tổng hợp ra tóm tắt. Kết quả thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu lớn, gồm nhiều nghiên cứu khoa học đã có và thấy rằng, mô hình này cho hiệu quả tốt hơn so với nhiều mô hình tiên tiến khác.

Xem thêm tài liệu tại ĐÂY.

Tin liên quan: