Ngoại trừ những mục tin thông thường, trong số tháng 9 của tờ Computer Vision News sẽ bao gồm các mẩu tin đặc biệt về các dự án AI của RSIP Vision.

Đây không chỉ là tòa soạn của tờ báo, mà còn là một công ty đa quốc gia khởi đầu cho việc nghiên cứu và phát triển lĩnh vực thị giác máy tính và Deep Learning.

Tạp chí này sẽ là một công cụ hữu ích cho việc hình thành một đội ngũ AI lớn hơn cho doanh nghiệp, cũng như tạo ra các phát kiến AI hiệu quả.

Tải tạp chí ĐÂY.

Tin liên quan: