Bất kể tốc độ mà các doanh nghiệp chấp nhận và sử dụng IoT, ITSM sẽ phải phát triển để đối phó với các thay đổi phức tạp do IoT tạo ra như các nút kết nối, điểm dữ liệu và tự động hóa.

1. Xác định và phòng ngừa sự cố ngẫu nhiên

Các dịch vụ CNTT thường giải quyết các sự cố bằng cách phản ứng với những sự thay đổi, điều này có nghĩa là sự cố thường được báo cáo với trung tâm dịch vụ CNTT chỉ sau khi xảy ra. Tuy nhiên, các tổ chức có thể sử dụng cảm biến IoT để giám sát các mức hiệu suất của thiết bị, do đó tự động phát hiện và báo cáo những vấn đề sắp xảy ra trước khi chúng trở thành sự thật. Hơn nữa, nó còn có thể chủ động ngăn ngừa sự cố xảy ra, giảm thiểu nguy cơ thời gian chết.

2. Tác động lên chức năng rà soát mạng 

Các quy trình quản lý tài sản phần cứng hiện tại yêu cầu rá soát các thiết bị được kết nối. Đối với các công ty sử dụng chức năng rà soát không người quản lý, các thiết bị chỉ có thể được rà soát khi được lên lịch, và mạng được tải bằng các mã quét hàng tồn kho làm giảm hiệu suất hoạt động của toàn mạng nói. Mặt khác, việc kết nối các thiết bị trong mạng IoT với quy mô lớn có nghĩa là các thiết bị này thường xuyên trao đổi tín hiệu để tránh tình trạng nghẽn mạng gây ra bởi các cuộc rà soát định kỳ. Hơn nữa, bạn có thể xác định và báo cáo một thiết bị hỏng theo thời gian thực thay vì chờ đợi đến đợt rà soát tiếp theo để tìm ra nó.

3. Chuyển đổi tập trung vào các mối quan hệ CI qua CMDB

Khi các thành phần (nút) trong cơ sở hạ tầng CNTT bắt đầu giao tiếp với nhau, mối quan hệ của chúng sẽ được tập hợp lại. Khả năng hiển thị này thiết lập bản đồ lưu lượng thông tin trong mạng, điều rất cần thiết để hiểu được một vấn đề với một nút ảnh hưởng đến toàn bộ mạng như thế nào. Với IoT, các thực tiễn của ITAM sẽ tập trung hơn vào mối quan hệ giữa các mục cấu hình (CIs) để đạt được mức độ hiển thị cao này, nghĩa là cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình (CMDB) sẽ trở thành một phần của ITSM.

4. Tác động đến Phân tích nguyên nhân gốc 

Mức độ phân tích dữ liệu hiện tại trong quy trình quản lý sự cố được giới hạn bởi số thiết bị và khối lượng dữ liệu trên các mạng ngày nay. Tuy nhiên, đối với các mạng IoT, khối lượng dữ liệu sẽ tăng với số lượng ngày càng tăng của các thiết bị kết nối và tiến bộ công nghệ. Dữ liệu này có thể được sử dụng để phân tích rộng hơn về các vấn đề trong CNTT, dẫn đến cải thiện liên tục và giảm các sự cố lớn liên quan.

5. Tác động đến Quản lý Thay đổi 

Thực hiện thay đổi có thể là một thách thức đối với các tổ chức CNTT do tính chất liên kết ngày càng tăng của mạng lưới CNTT. Với IoT, thực hiện thay đổi là một thách thức lớn hơn khi có nhiều CI kết nối với mạng, và tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ, giả sử một bộ phận trong văn phòng có 10 nút chia sẻ và định tuyến dữ liệu qua lại lẫn nhau thông qua giao tiếp NFC. Với IoT, nếu một trong những nút này được thay đổi, bảng định tuyến (được phổ biến cho tất cả các nút) phải được sửa đổi, ảnh hưởng đến toàn bộ mạng. Ngược lại, khi mỗi nút được kết nối với một mạng thông thường, việc thay đổi một nút chỉ ảnh hưởng đến nút đó và không phải là toàn bộ mạng. Khi thực hiện thay đổi trong mạng IoT, tốt nhất tổ chức nên đi theo các bước tăng dần để giảm thiểu số CIs cần phải thay đổi và quản lý.

6. Tập trung vào mua bán và hội tụ SAM và HAM

Tài sản thường được mua thông qua bộ phận mua sắm, nơi chúng có thể dễ dàng được phân loại là sản phẩm CNTT hoặc không. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng sẽ dần mờ nhạt trong mạng lưới IoT, và tất cả các tài sản sẽ phải được thêm vào CMDB để có thể phân loại rõ ràng. Do đó, bộ phận CNTT sẽ phải làm việc với bộ phận mua sắm để phân loại tài sản. Một hệ quả khác mà IoT đêm lại  là sự hội tụ của quản lý tài sản phần mềm (SAM) và quản lý tài sản phần cứng (HAM) để hỗ trợ việc chuyển đổi các tài sản tĩnh không phải tài sản CNTT sang tài sản thông minh có tính năng IoT.

7. Quản lý ngoài sự cố 

Các tổ chức hỗ trợ IoT trong tương lai sẽ có thể sử dụng lượng dữ liệu khổng lồ do các tổ chức tín dụng hỗ trợ mạng để giúp cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Ví dụ, nếu phòng dịch vụ CNTT đang có kế hoạch để bắt đầu thay đổi, dữ liệu thu thập được bởi các cảm biến IoT có thể giúp phân tích các dữ liệu trong quá khứ để tìm ra khoảng thời gian chết không tốn kém và không bị xâm nhập để thực hiện thay đổi. Việc phân tích và hiểu biết thu được từ nền IT hỗ trợ IoT sẽ giúp các doanh nghiệp có bước tiến dài về sự sẵn sàng để đối mặt với các thách thức.

Mặc dù IoT hiện đang là một công nghệ định hướng  tới người tiêu dùng, nó có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, đặc biệt là khi nói đến tên miền ITSM, giống như Wi-Fi và BYOD đã làm trong quá khứ. Không có nghi ngờ gì về việc IoT sẽ cách mạng hoá thế giới tự động hóa và Big Data. Đây là thời điểm tuyệt vời để các chuyên gia ITSM thông qua IoT và giúp doanh nghiệp của họ thu được những lợi ích to lớn.

Tống Minh Đức – FPT Telecom

Tin liên quan: