Với sự phát triển của Internet of Things, Big Data, Cloud Computing…, các doanh nghiệp đang tiếp xúc với nhiều sự mới mẻ, từ chuyện tìm thấy những nguồn thông tin mới, cách phân tích dữ liệu mới đến cách ứng dụng các phân tích đó vào công việc kinh doanh. Đây là những hướng đi mới mà doanh nghiệp có thể tận dụng để thúc đẩy các chỉ tiêu tăng trưởng, hoạch định chiến lược mới để đạt các mục tiêu thị trường và doanh thu.
Cloud Computing – Điện toán đám mây
Với kho dữ liệu gày càng lớn, các doanh nghiệp không thể lưu trữ và xử lý theo cách thức thông thường. Do đó các doanh nghiệp nên sử dụng điện toán đám mây để tổ chức và lưu trữ toàn bộ cấu trúc dữ liệu của nội bộ từ web, từ các máy móc thiết bị cho tới các dữ liệu phi cấu trúc để từ đó có thể phân tích được dữ liệu và sử dụng điều này cho việc phát triển kinh doanh, phục vụ khách hàng tốt hơn. Hiện tại các doanh nghiệp lớn cung cấp điện toán đám mây khá an toàn cho dữ liệu như: Amazon, AT & T, Google, Microsoft, NetSuite, Rackspace, VNPT, Alibaba…
AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) – Machine Learning (Khả năng Học hỏi của máy móc)
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và khả năng phân tích dữ liệu của máy móc đã đặt một dấu mốc mới cho sự phát triển của nhân loại.Việc học hỏi, mô phỏng và phân tích các dữ liệu của con người đã được các cỗ máy và chương trình tái tạo một cách hoàn hảo và còn tiếp tục phát triển hơn nữa. Điều này giúp cho con người có thể giải mã dữ liệu và dự đoán các hành vi trong tương lai.
Điều các doanh nghiệp lưu ý là phải áp dụng AI lẫn machine learning vào trong hệ thống doanh nghiệp của mình để thay thế con người trong việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin tự động và chính xác. Rất nhiều ứng dụng AI và Machine Learning đang được sử dụng và cho thấy hiệu quả, từ xe tự lái của Google đến những lời giới thiệu trực tuyến của Amazon hay Netflix…
Security Monitor – Giám sát an ninh
Khi doanh nghiệp phát triển quy mô lớn, dữ liệu trực tuyến ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc mục tiêu bị hack càng cao. Chính vì vậy, đầu tư bảo đảm an ninh và an toàn dữ liệu, cũng như các phương án dự phòng khi bị tấn công mạng là hết sức cần thiết. Chặng đường bảo vệ dữ liệu nhiều thách thức nhưng sẽ là nền tảng vững chắc cho tương lai ổn định và đảm bảo các dữ liệu lớn một cách an toàn.
Big Data – Dữ liệu lớn and Data Analysis – Phân tích dữ liệu
Big Data và Data Analysis không còn được nghiên cứu và trao đổi trong phòng thí nghiệm hay trong phòng họp của các cấp lãnh đạo cao nhất mà đang hiện diện hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống. Dữ liệu giờ đây hiện diện trong mọi khía cạnh của cuộc sống và toàn bộ dân số xã hội đang tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ không ngừng gia tăng.Trong khi quy mô và tốc độ, cũng như sự đa dạng của dữ liệu trong kỷ nguyên kỷ thuật số ngày một phức tạp, trở thành một thách thức không có điểm dừng, những ai tìm ra được các cơ hội, các nguồn dữ liệu có giá trị, bằng các công cụ hợp lý và áp dụng vào trong công cuộc kinh doanh, thì sẽ vượt lên dẫn đầu, đi xa.
Tống Minh Đức
Tin liên quan: