Trong khoảng một thập kỷ qua, chúng ta chứng kiến ​​sự xuất hiện của một hình thức mở rộng quy mô mới. Ngày nay, các công ty khởi nghiệp mở rộng quy mô (phát triển nhanh chóng, có hàng triệu người dùng và được định giá hàng tỷ đô) mà không hề bán một sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Thay vào đó, họ xây dựng một nền tảng mà người khác có thể tạo ra giá trị và trao đổi giá trị.

Những hình thức của mô hình kinh doanh nền tảng như kinh doanh phương tiện truyền thông xã hội (social media), nền kinh tế ngang hàng (peer economy), tiền điện tử (cryptocurrencies), API và hệ sinh thái nhà phát triển (developer ecosystems), IoT, crowdsourcing models và nhiều thứ khác – ngày càng trở nên phổ biến.

Tuy nhiên, hầu hết các ý tưởng về nền tảng mới đều thất bại vì các chiến lược phát triển và thiết kế liên quan đến việc xây dựng nền tảng không được nắm rõ.

Platform Scale đưa ra một cách tiếp cận chi tiết về thiết kế và phát triển một mô hình kinh doanh nền tảng và đặt ra các nhân tố chính dẫn đến sự thành công và thất bại của các doanh nghiệp này.

Xem thêm tài liệu tại ĐÂY.

Tin liên quan:
  • 14
    Shares