Sản phẩm Made by FIS giúp số hóa quy trình quản lý vận tải

247

Hệ thống cơ sở hạ tầng vận tải bao gồm cơ sở hạ tầng vật lý (như hệ thống giao thông, cầu cảng); và cơ sở hạ tầng mềm (như nguồn nhân lực, hệ thống chính sách, luật lệ, thủ tục). Để phát triển, quản lý tốt và hiệu quả tất cả hệ thống hạ tầng đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là điều tất yếu.

Thực tế thời gian qua cho thấy, nền tảng công nghệ thông tin trong việc quản trị của ngành vận tải còn bộc lộ không ít tồn tại. Hướng tới mục tiêu giúp ngành vận tải Việt Nam có thể tự động hóa tất cả dữ liệu, nghiệp vụ điều hành và quản lý hàng hóa, đội dự án FPT IS đã nghiên cứu và phát triển phần mềm FPT.eCargo – Hệ thống quản lý, điều hành vận tải có thể ứng dụng cho nhiều loại hình vận tải khác nhau như đường bộ, đường sắt…

FPT.eCargo Chìa khóa cải tổ cho việc quản lý, điều hành vận tải hàng hóa

Trước kia, việc cập nhật thông tin vận tải đều phải thực hiện một cách thủ công khiến hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thể đạt mức tối ưu. Khi cần thông tin về chuyến xe, hàng hóa vận chuyển, cán bộ phải rà soát qua điện thoại nội bộ hoặc giấy tờ, sổ sách.

Nắm bắt được vấn đề này của ngành vận tải, FPT IS đã bắt tay vào nghiên cứu và xây dựng hệ thống điều hành và quản lý vận tải hàng hóa với tên gọi FPT.eCargo. FPT.eCargo là Hệ thống phần mềm toàn diện cho việc quản lý, điều hành xe, quản lý công tác chuẩn bị lập kế hoạch và vận tải hàng hóa, và theo dõi giám sát cập nhật thông tin kịp thời, góp phần ra quyết định điều hành đảm bảo an toàn cho quá trình vận tải hàng hóa.

Nâng cao năng lực quản lý của ngành vận tải

FPT.eCargo được xây dựng với hai chức năng chính: Quản lý điều hành và Quản lý vận tải. Chức năng Quản lý điều hành thực hiện lên kế hoạch và tổ chức chuyến xe, theo dõi hành trình; Quản lý và kiểm soát tình hình xe chạy đảm bảo an toàn; Có thể thực hiện với một cụm xe cố định, dễ dàng cập nhật thông tin từ đó hỗ trợ giải quyết vấn đề luồng xe, ghi nhận thông tin kịp thời để khắc phục sự cố.

Chức năng Quản lý vận tải hàng hóa giúp quản lý việc xếp dỡ hàng hóa và khai thác thông tin về tình trạng/trạng thái thương vụ, vị trí, kỹ thuật của từng xe; Việc cấp xe phục vụ vận chuyển theo nhu cầu khách hàng; Quản lý hệ thống vận đơn, liên kết với các hệ thống quản lý khác của doanh nghiệp như hệ thống hóa đơn điện tử.

Với FPT.eCargo, toàn bộ tác nghiệp quản lý và vận tải hàng hóa đều được số hóa, bao gồm: chuẩn hóa các biểu mẫu báo cáo, thống kê, giúp người điều hành quản trị tốt hơn, giúp giảm chi phí, thời gian, giảm nhân công lao động. Hơn thế, phần mềm hiển thị chi tiết trạng thái tức thời của các phương tiện vận tải; thống kê lịch sử vị trí, lịch sử di chuyển của xe trong mọi thời điểm quá khứ và 24 giờ tiếp theo.

Hệ thống đi vào sử dụng sẽ giúp nhân viên cũng như người điều hành có thể vào hệ thống để kiểm tra được toàn bộ trạng thái thương vụ xe (chở hàng hay rỗng, đang chờ dỡ hay chờ xếp, thời gian hoàn thành để có thể tiếp tục xếp hàng). Cùng đó, các trạng thái kĩ thuật xe hoặc toa xe (đang vận hành tốt hay hỏng, đang sửa chữ, sắp tới hạn bảo dưỡng định kỳ chưa) được cập nhật đầu đủ trên toàn mạng lưới vận chuyển.

Màn hình hiển thị kế hoạch xếp.

 

Hệ thống được xây dựng với ưu điểm dễ dàng sử dụng, kể cả những cán bộ nhân viên chưa từng sử dụng máy tính, thuận tiện và phục vụ được tất cả các vị trí công việc (từ lãnh đạo, người quản lý, điều độ – cán bộ điều hành xe, đến các nhân viên thao tác trực tiếp dưới các địa điểm tác nghiệp) kể cả những cán bộ chưa từng sử dụng máy tính.

Bên cạnh đó, FPT.eCargo có thể tích hợp nhanh chóng với các hệ thống liên quan: hóa đơn điện tử, giấy báo thu… tương lai gần sẽ tích hợp hệ thống giấy báo thu/kế toán của công ty.

Giao diện quản lý thanh toán.

 

Mới đây, phần mềm Hệ thống FPT.eCargo của FPT IS đã chính thức được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ. Đây là sản phẩm Made by FIS thứ 18 đã đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả thành công trong năm 2019.

Bùi Thanh Bình – FPT IS

Tin liên quan: