Ngày nay, nền công nghiệp bán lẻ đang phát triển với lợi nhuận khổng lồ. Yêu cầu áp dụng công nghệ thông tin để giảm bớt sức người, chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất cũng từ sự phát triển nhanh chóng đó mà phát sinh. Để đáp ứng nhu cầu đó, SmartRouter (định tuyến thông minh) đã được tạo ra như một công cụ đáng mơ ước để phân mảng, quản lý và điều phối tuyến hàng hoá, xác định tuyến ưu tiên nhất, phù hợp nhất với nhà bán lẻ muốn quản lý hoạt động của người bán.
Với hai chức năng chính: tự động phân công đại lý cho người bán hàng dựa trên hai tiêu chí và tự động lên lịch vận chuyển và ra chỉ thị cho người bán, công cụ giúp việc quản lý khoảng cách vận chuyển của người giám sát trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ: quản lý và người bán hàng có thể kiểm tra kết quả được thể hiện trên giao diện người dùng.
Để lên lịch vận chuyển hằng ngày cho người bán hàng, người quản lý phải nhập vào ngày bắt đầu và kết thúc của kế hoạch vận chuyển và bấm “Route”. Phần mềm sẽ tự động tính toán kế hoạch vận chuyển tốt nhất giữa ngày bắt đầu và kết thúc. Quản lý có thể xem kết quả lịch trình và chỉ cho người bán hàng đường đi ở trên bản đồ. Bên cạnh tính năng được giới thiệu trên đây, SmartRouter còn ra mắt tính năng cho phép điều chỉnh toạ độ địa lý của đại lý bằng cách di địa điểm của đại lý từ vị trí hiện tại tới vị trí khác trên bản đồ.
Tin liên quan: