Theo Forbes, 5 xu hướng dẫn đầu ảnh hưởng đến ngành IT trong tương lai là AI, tiếp theo sau đó là Machine Learning, Big Data, IoT, Blockchain. Ở nhiều nước phát triển, việc AI được áp dụng vào đời sống đã dần trở nên phổ biến. FPT cũng không nằm ngoài xu hướng đó bằng việc đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm AI. Điển hình là sản phẩm FPT.AI – Nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện, tạo đột phá cho quy trình doanh nghiệp.

Tài liệu chia sẻ những ứng dụng của AI vào các bài toán thực tế của doanh nghiệp và đời sống, bao gồm:

  • Core technology của FPT.AI;
  • Các sản phẩm và giải pháp hiện FPT.AI đang cung cấp ra thị trường;
  • Một số use cases của FPT.AI.

Tải tài liệu tại ĐÂY.

Tin liên quan: