Scrum là gì?

Agile không định nghĩa một phương pháp cụ thể để đạt được những mục tiêu, nhưng lại có nhiều phương pháp phát triển phần mềm khác nhau thỏa mãn và hướng theo các tiêu chí sẵn có. Trong số các phương pháp đó, Scrum là framework có tỉ lệ sử dụng cao nhất, dễ áp dụng và dễ phổ biến đại trà.

Scrum hoạt động bằng cách chia sản phẩm và dịch vụ lớn thành các phần nhỏ có thể hoàn thành trong một khung thời gian ngắn. Các nhóm Scrum yêu cầu người thực hiện dự án kiểm tra từng phần sản phẩm khi nó được hoàn thành, sau đó điều chỉnh kế hoạch tiếp theo dựa trên quá trình đánh giá, phản hồi giúp giảm thiểu rủi ro và tránh lãng phí (về nguồn lực, thời gian, chi phí…). Khi triển khai sản phẩm thành từng phần nhỏ trong một khoảng thời gian xác định, cho phép dự án: phản hồi nhanh, cải tiến liên tục, thích ứng nhanh với sự thay đổi, bàn giao nhanh và nâng cao tinh thần đồng đội.

Tài liệu dành cho những người quan tâm và muốn tự học về Scrum.

Danh sách tài liệu:

Chia sẻ từ: Trần Duy Tiến (FPT IS)
Tác giả bài viết “Những khái niệm và giá trị cốt lõi của Agile – Scrum”

Tin liên quan: