Tài liệu Xử lý ngôn ngữ tự nhiên thu thập từ Hội nghị ACL 2017

1244

Tại Seminar công nghệ với chủ đề: “Một số thông tin đáng chú ý về Hội nghị ACL” được tổ chức bởi Ban Công nghệ FPT (FTI) và Trường đào tạo cán bộ FPT (FCU), Ts. Lê Hồng Phương, và Ts. Phạm Quang Nhật Minh đến từ Ban công nghệ tập đoàn đã mang đến những nội dung hữu ích từ hội nghị ACL 2017

ACL 2017 được tổ chức tại Vancouver, Canada từ ngày 30/7 đến 4/8. Đây là một trong những hội thảo uy tín nhất thế giới về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí tuệ nhân tạo.

Phần 1: Tiến sĩ Lê Hồng Phương

Nội dung: Tổng quan những xu hướng nghiên cứu quan trọng trong hội nghị ACL 2017, phân tích ngữ nghĩa (Semantic Analysis)

Link download: semantic-processing-acl2017-phuonglh

Phần 2: Tiến sĩ Phạm Quang Nhật Minh

Nội dung: Ứng dụng của kỹ thuật attention trong mô hình mạng neural sequence-to-sequence trong các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Link tài liệu: https://www.slideshare.net/secret/MHOujZBXEd1Dx4

Xem bài trình bày chi tiết của hai tiến sĩ tại phần live stream fanpage TechInsight: https://www.facebook.com/bancongnghefpt/

Tin liên quan: