ALT

Alt là công ty Nhật Bản chuyên phát triển phần mềm Trí tuệ nhân tạo cá nhân (P.A.I) al+.
Phần mềm al+ xây dựng lại hiện thân ảo của người dùng bằng cách phân tích email, các cuộc hội thoại hoặc tài khoản mạng xã hội của người dùng. al+ sau đó có thể làm thay (alternate) người dùng các việc có ích như : tự động trả lời thư điện tử, đặt lịch họp, trò chuyện với người thân. al+ được xây dựng dựa trên nhiều kỹ thuật tiên tiến của Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý ảnh/video và Xử lý tiếng nói.