ANTS

ANTS là nền tảng quảng cáo tích hợp định hướng công nghệ hàng đầu ở Đông Nam Á. Các giải pháp của ANTS cung cấp một nền tảng Software as a Service (SaaS) độc nhất bằng cách kết hợp Demand Side Platform – Supply Side Platform bao gồm công nghệ quản lý dữ liệu và công cụ Extraordinary Insight Engine.
Được thành lập vào năm 2014, nhiệm vụ của ANTS là khai thác trọn vẹn tiềm năng kinh tế của các công ty truyền thông kỹ thuật số. Nền tảng của ANTS có trên 20 tỷ lần hiển thị và có hơn 50 triệu khách truy cập trực tuyến và 25 triệu người sử dụng Internet di động mỗi tháng tại Việt Nam và Indonesia.
Bộ giải pháp Nền tảng lập trình của ANTS cho phép bạn quản lý và phân khúc gói dịch vụ cao cấp và hàng tồn kho đối với người mua phương tiện truyền thông hiện tại và mới. Được cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực, các nhà xuất bản có thể sắp xếp hợp lý việc sản xuất, làm giá và đóng gói các hiển thị và khán giả của quảng cáo chất lượng cao.
Công ty giúp tối đa hóa doanh thu của bạn bằng cách làm việc với thị trường lập trình lớn nhất Đông Nam Á. Nền tảng quản lý dữ liệu tích hợp và khả năng tùy chỉnh linh hoạt và các giải pháp của SSP thực sự cho phép các nhà xuất bản cao cấp nâng cao hiệu quả và nền tảng minh bạch với các phương pháp điều khiển tiên tiến cho phép bạn sở hữu dữ liệu của mình và quản lý hiệu quả tất cả các đối tác cần thiết thông qua desktop, di động và video.