Cinnamon AI Labs

Cinnamon AI Labs (https://cinnamon.is) là công ty tư vấn ứng dụng AI hàng đầu ở Đông Nam Á. Lợi thế cạnh tranh của chúng họ là sự kết hợp của công nghệ AI và sự thấu hiểu thị trường, từ đó xây dựng các giải pháp hoàn chỉnh để chuyển đổi doanh nghiệp.
• Scuro Bot: Một trợ lý lập lịch trình đa ngôn ngữ sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân loại ý định và Môđun hồi đáp. Scuro Bot được thiết kế trên các nền tảng nhắn tin OTT khác nhau để mang lại những trải nghiệm độc đáo cho khách hàng.
• Flax Scanner: Một ứng dụng phần mềm AI trích xuất thông tin từ các dạng không có cấu trúc và tạo các tài liệu kỹ thuật số được định dạng và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu có cấu trúc. FlaxScanner có thể làm việc với cả dữ liệu viết tay và văn bản đánh máy. Sản phẩm này là kết quả của sự kết hợp hiệu quả giữa kinh nghiệm về AI và tư duy về trải nghiệm người dùng để mang lại sự cải tổ thực sư trong doanh nghiệp.
• Lapis Engine: Một công cụ gợi ý với độ chính xác cao sử dụng định hướng của người sử dụng và thông tin về sản phẩm. Các thuật toán của Lapis Engine được xây dựng dựa trên những hiểu biết sâu rộng về kinh doanh để thiết kế công cụ kết hợp hiệu quả nhất cho các thị trường cụ thể (Tuyển dụng, Thương mại điện tử và Bất động sản).