FPT IS

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Công ty mang đến những dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho những lĩnh vực trọng yếu nhất của từng quốc gia.
Tham dự FPT TechDay 2017, FPT IS mang đến 2 sản phẩm: Hệ thống Đào tạo trực tuyến FPT.eLearning và Smart Image Recognition