FPT Software

FPT Software là công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Với các công ty con và văn phòng tại chín quốc gia trên toàn thế giới (Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Singapore, Malaysia, Úc, Thái Lan, và Philippines) cộng với ba trung tâm phát triển tại Việt Nam, FPT Software được phục vụ hơn 150 khách hàng toàn cầu từ trên 20 quốc gia trên bốn châu lục với các dự án toàn cầu trị giá nhiều triệu đô la, chúng tôi đã chuyển giao thành công Hitachi, NEOPOST, Petronas, Deutsche Bank, và Unilever, trong số nhiều người khác. Tại FPT TechDay 2017, FPT Software mang đến:
1. Ứng dụng AI trong nông nghiệp, bài toán đếm ngô (deep learning)
2. Ứng dụng AI trong ngành bán lẻ, bài toán đếm số lượng khách ra vào (deep learning)
3. Ứng dụng Thực tại ảo trong ngành dầu khí, tháo lắp ống dẫn dầu