KnowLead

KnowLead được hình thành từ kết quả của nhiều giải pháp Recommendation và Content Discovery ứng dụng Big Data trong các lĩnh vực truyền thông, thương mại điện tử và bán lẻ. Hệ thống back-end của KnowLead được thiết kế để phục vụ đồng thời hàng chục triệu người dùng mà không cần đến sự can thiệp của con người. Các chức năng chính của KnowLead là: Khuyến nghị, Xếp hạng sản phẩm dựa trên danh mục, Khuyến nghị cho trang sản phẩm, Cross-sale trên giỏ hàng và check-out.