Saltlux

Saltlux (www.saltlux.com) là một trong những công ty hàng đầu Hàn Quốc với nhiều năm hoạt động về lĩnh vực Phân tích Big Data không cấu trúc và Trí tuệ nhân tạo. Công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng cho rất nhiều khách hàng Hàn Quốc và Nhật Bản với công nghệ nền tảng là tìm kiếm ngữ nghĩa (semantic discovery), mạng xã hội và dữ liệu lớn... Saltlux Inc. có tham vọng lớn trở thành 1 trong 10 nhà cung cấp dịch vụ trí tuệ hàng đầu thế giới, phục vụ khách hàng trên toàn cầu bằng cách bổ sung ý nghĩa và giá trị vào kho tàng trí tuệ của họ.