Xe tự hành

FPT đang chú trọng đầu tư nghiên cứu phát triển các công nghệ mới và đào tạo nguồn lực cho ngành công nghiệp tự vận hành. Dàn xe mô hình tự vận hành tại khu vực trình diễn có khả năng nhận biết làn đường, biển báo, tự động tránh vật cản, duy trì sự ổn định trên mọi địa hình; ứng dụng công nghệ nền tảng như: computer vision, pattern recognition, deep learning,…