Nguyễn Lộc Vũ

Giám đốc Công nghệ FPT Online

Anh Nguyễn Lộc Vũ hiện là Giám đốc Công nghệ Công ty FPT Online, đồng thời là thành viên của Hội đồng Công nghệ FPT. Anh là chuyên gia trong lĩnh hạ tầng công nghệ với hơn 15 năm kinh nghiệm, góp mặt trong nhiều dự án quan trọng tại FPT với vai trò là quản trị dự án, quản lý và phát triển hạ tầng tại FPT như FPT ID, Banbe SNS, Nhacso, VnExpress Platform, Editor Platform, E- Click. Trong quá trình công tác, anh Vũ đã đạt được giải thưởng cao quý top 100 các nhân xuất sắc FPT năm 2013. Hiện tại Anh cũng đang là thành viên của Hội Đồng Công nghệ FPT.