Nguyễn Phương Hoàng

Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Công nghệ Sendo.vn

Anh Nguyễn Phương Hoàng là Nhà sáng lập, đảm nhiệm chức cụ Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc Công nghệ của công ty Sendo.vn đồng thời là thành viên Hội đồng công nghệ FPT. Anh đã trải qua các vị trí quan trọng tại 3 công ty thành viên: giám đốc giải pháp phần mềm FPT Telecom (2005-2007), Giám đốc khối công nghệ của FPT Online (2007-2013). Trong suốt quá trình làm việc của mình, anh đã được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý như: Cá nhân tiêu biểu FPT (2005,2008), Huân chương công nghệ hạng 3 (2013).