TS. Lê Hồng Phương

Phó Trưởng Bộ môn Tin học, Khoa Toán-Cơ-Tin học, ĐH KHTN, ĐHQG HN

TS. Lê Hồng Phương hiện là Giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội đồng thời tham gia các hoạt động nghiên cứu tại Viện nghiên cứu công nghệ FPT (FTRI). Tốt nghiệp tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại ĐH Lorraine, Pháp, TS Lê Hồng Phương nghiên cứu chính trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Ứng dụng trong Khoa học máy tính. Anh là tác giả của một số phầm mềm xử lý Ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng.