TS. Phạm Quang Nhật Minh

Nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu công nghệ FPT

TS. Phạm Quang Nhật Minh hiện đang là nhà nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại viện nghiên cứu công nghệ FPT (FTRI). Tốt nghiệp tiến sĩ năm 2013, ngành khoa học thông tin tại viện JAIST, Nhật Bản, lĩnh vực nghiên cứu của anh bao gồm: suy diễn trong văn bản (Textual Entailment Recognition), hỏi đáp tự động (Question Answering), và trích xuất quan hệ ngữ nghĩa trong văn bản (Semantic Relation Extraction). Anh đang tham gia vào dự án phát triển chatbot platform FPT.AI với tư cách là nhà khoa học dữ liệu, phát triển hai công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên cơ bản trong hệ thống chatbot là phân loại ý định người dùng (intent detection) và trích xuất thông tin (named entity extraction).