TS. Vũ Hải

Giảng viên bộ môn thị giác Máy tính, Viện Nghiên cứu Quốc tế MICA

Tiến sĩ Vũ Hải hiện là Giảng viên bộ môn thị giác Máy tính, Viện Nghiên cứu Quốc tế MICA. Anh tốt nghiệp tiến sĩ ngành Khoa học máy tính, trường Đại học Khoa học và Công nghệ thông tin, Đại học Osaka, mối quan tâm nghiên cứu của anh là thị giác máy tính, xạ hình y tế, và tương tác giữa máy tính và con người. Đặc biệt, những nghiên cứu gần đây của anh tập trung vào các chủ đề về thị giác máy tính trong kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ hỗ trợ cho người khiếm thị.