Shaun Ray

Kiến trúc sư trưởng - Amazon Web Services khu vực ASEAN

Shaun Ray tốt nghiệp trường Đại học Tasmania, Úc, ngành Quản trị kinh doanh. Anh đã từng đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo về kĩ thuật và tư duy chiến lược như: Giám đốc công nghệ của Agility Interactive, Trưởng ban Công nghệ - Kỹ thuật số và Dữ liệu cho Tabcorp, Kiến trúc sư doanh nghiệp của Amazon Web Services. Anh cũng làm việc với doanh nghiệp và tổ chức khởi nghiệp để giúp họ phá bỏ phương pháp hoạt động truyền thống và thực hiện chuyển đổi cải cách. Hiện anh là tư vấn công nghệ cho doanh nghiệp startup ở Singapore và Australia và Giám đốc khu vực Đông Nam Á (ASEAN).